Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Sim hợp phong thủy, cách chọn sim năm sinh 2008

Tìm mua sim số đẹp hợp phong thủy năm sinh 2008
Để mua sim số đẹp có nhiều cách nhưng để mua sim số đẹp hợp tuổi hợp năm sinh không phải ai trong chúng ta cũng có thể chọn và mua được. Bài viết hôm nay sẽ giúp chúng ta có cách lựa chọn và mua sim năm sinh 2008 hợp phong thủy.
Sim hợp phong thủy, cách chọn sim năm sinh 2008

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp Viettel :
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0976 058555   Giá: 8,000,000   < - > 0971.08.1997   Giá: 5,000,000
0976 192468   Giá: 8,000,000   < - > 0971.09.11.88   Giá: 5,000,000
0976 586866   Giá: 8,000,000   < - > 0971.09.1997   Giá: 5,000,000
0976 666119   Giá: 8,000,000   < - > 0971.10.1818   Giá: 5,000,000
0976 799968   Giá: 8,000,000   < - > 0971.10.1995   Giá: 5,000,000
0976 883686   Giá: 8,000,000   < - > 0971.12.1818   Giá: 5,000,000
0976 966899   Giá: 8,000,000   < - > 0971.13.11.88   Giá: 5,000,000
0976.314.314   Giá: 8,000,000   < - > 0971.14.11.88   Giá: 5,000,000
0976.86.79.88   Giá: 8,000,000   < - > 0971.15.1818   Giá: 5,000,000
0976.89.86.88   Giá: 8,000,000   < - > 0971.19.11.88   Giá: 5,000,000
0977 383393   Giá: 8,000,000   < - > 0971.19.1818   Giá: 5,000,000
0977 536668   Giá: 8,000,000   < - > 0971.21.11.88   Giá: 5,000,000
0977 569779   Giá: 8,000,000   < - > 0971.23.11.88   Giá: 5,000,000
0977 688883   Giá: 8,000,000   < - > 0971.23.9966   Giá: 5,000,000
0977 728868   Giá: 8,000,000   < - > 0971.24.11.88   Giá: 5,000,000
0978 698898   Giá: 8,000,000   < - > 0971.25.11.88   Giá: 5,000,000
0979.05.1995   Giá: 8,000,000   < - > 0971.26.11.88   Giá: 5,000,000
0979.14.6668   Giá: 8,000,000   < - > 0971.26.1991   Giá: 5,000,000
0979.85.1985   Giá: 8,000,000   < - > 0971.26.29.29   Giá: 5,000,000
0979.88.1993   Giá: 8,000,000   < - > 0971.27.11.88   Giá: 5,000,000
09799.01.333   Giá: 8,000,000   < - > 0971.28.1818   Giá: 5,000,000
098.10.7.1989   Giá: 8,000,000   < - > 0971.28.1993   Giá: 5,000,000
098.123.7788   Giá: 8,000,000   < - > 0971.29.11.88   Giá: 5,000,000
098.15.2.1991   Giá: 8,000,000   < - > 0971.29.1989   Giá: 5,000,000
098.15.4.8886   Giá: 8,000,000   < - > 0971.30.11.88   Giá: 5,000,000
098.15.9.1989   Giá: 8,000,000   < - > 0971.30.8899   Giá: 5,000,000
098.179.7788   Giá: 8,000,000   < - > 0971.32.7799   Giá: 5,000,000
0981 111939   Giá: 8,000,000   < - > 0971.33.1994   Giá: 5,000,000
0981 126699   Giá: 8,000,000   < - > 0971.3333.78   Giá: 5,000,000
0981 129696   Giá: 8,000,000   < - > 0971.3333.78   Giá: 5,000,000
0981 156699   Giá: 8,000,000   < - > 0971.368.268   Giá: 5,000,000
0981 208688   Giá: 8,000,000   < - > 0971.38.1818   Giá: 5,000,000
0981 238239   Giá: 8,000,000   < - > 0971.39.1998   Giá: 5,000,000
0981 253666   Giá: 8,000,000   < - > 0971.4444.68   Giá: 5,000,000
0981 286699   Giá: 8,000,000   < - > 0971.4444.68   Giá: 5,000,000
0981 286986   Giá: 8,000,000   < - > 0971.46.8886   Giá: 5,000,000
0981 353939   Giá: 8,000,000   < - > 0971.52.7879   Giá: 5,000,000
0981 368179   Giá: 8,000,000   < - > 0971.52.92.92   Giá: 5,000,000
0981 536373   Giá: 8,000,000   < - > 0971.52.92.92   Giá: 5,000,000
0981 686996   Giá: 8,000,000   < - > 0971.55.1980   Giá: 5,000,000
0981 699599   Giá: 8,000,000   < - > 0971.55.1981   Giá: 5,000,000
0981 699968   Giá: 8,000,000   < - > 0971.55.1983   Giá: 5,000,000
0981 811994   Giá: 8,000,000   < - > 0971.56.1991   Giá: 5,000,000
0981 879686   Giá: 8,000,000   < - > 0971.58.1818   Giá: 5,000,000
0981 879886   Giá: 8,000,000   < - > 0971.58.1990   Giá: 5,000,000
0981 886899   Giá: 8,000,000   < - > 0971.58.1991   Giá: 5,000,000
0981 889686   Giá: 8,000,000   < - > 0971.58.59.58   Giá: 5,000,000
0981 959979   Giá: 8,000,000   < - > 0971.60.6969   Giá: 5,000,000
0981 968222   Giá: 8,000,000   < - > 0971.60.8899   Giá: 5,000,000
0981 985989   Giá: 8,000,000   < - > 0971.62.1988   Giá: 5,000,000
0981 989689   Giá: 8,000,000   < - > 0971.62.1989   Giá: 5,000,000
0981.47.57.67   Giá: 8,000,000   < - > 0971.62.1991   Giá: 5,000,000
0981.722.777   Giá: 8,000,000   < - > 0971.62.6699   Giá: 5,000,000
0981.838.898   Giá: 8,000,000   < - > 0971.62.6866   Giá: 5,000,000
0981.839.139   Giá: 8,000,000   < - > 0971.62.6969   Giá: 5,000,000
0981.88.7879   Giá: 8,000,000   < - > 0971.62.7799   Giá: 5,000,000
0981.886.896   Giá: 8,000,000   < - > 0971.63.1988   Giá: 5,000,000
0981.89.77.89   Giá: 8,000,000   < - > 0971.63.6969   Giá: 5,000,000
0981.89.77.89   Giá: 8,000,000   < - > 0971.63.7799   Giá: 5,000,000
0981.899.699   Giá: 8,000,000   < - > 0971.65.6699   Giá: 5,000,000
0982 005222   Giá: 8,000,000   < - > 0971.65.6969   Giá: 5,000,000
0982 299688   Giá: 8,000,000   < - > 0971.65.8868   Giá: 5,000,000
0982 568678   Giá: 8,000,000   < - > 0971.65.9898   Giá: 5,000,000
0982 938293   Giá: 8,000,000   < - > 0971.66.5656   Giá: 5,000,000
0982 979279   Giá: 8,000,000   < - > 0971.689.989   Giá: 5,000,000
0982.692.868   Giá: 8,000,000   < - > 0971.69.59.69   Giá: 5,000,000
0983 253939   Giá: 8,000,000   < - > 0971.75.8899   Giá: 5,000,000
0983 333880   Giá: 8,000,000   < - > 0971.75.9779   Giá: 5,000,000
0983 583588   Giá: 8,000,000   < - > 0971.77.1990   Giá: 5,000,000
0983 831183   Giá: 8,000,000   < - > 0971.77.1992   Giá: 5,000,000
0983 989838   Giá: 8,000,000   < - > 0971.77.1995   Giá: 5,000,000
0983.09.1988   Giá: 8,000,000   < - > 0971.79.1998   Giá: 5,000,000
0983.9595.68   Giá: 8,000,000   < - > 0971.79.99.89   Giá: 5,000,000
0983.996622.   Giá: 8,000,000   < - > 0971.82.8889   Giá: 5,000,000
0984 399779   Giá: 8,000,000   < - > 0971.85.8889   Giá: 5,000,000
0984 751 751   Giá: 8,000,000   < - > 0971.85.9898   Giá: 5,000,000
0984 841991   Giá: 8,000,000   < - > 0971.880.886   Giá: 5,000,000
0985 189389   Giá: 8,000,000   < - > 0971.883.889   Giá: 5,000,000
0985 218777   Giá: 8,000,000   < - > 0971.92.1992   Giá: 5,000,000
0985 339688   Giá: 8,000,000   < - > 0971.968.168   Giá: 5,000,000
0985 422555   Giá: 8,000,000   < - > 0971.968.268   Giá: 5,000,000
0985 581868   Giá: 8,000,000   < - > 0971.968.868   Giá: 5,000,000
0985 688779   Giá: 8,000,000   < - > 0971.97.9966   Giá: 5,000,000
0985 695568   Giá: 8,000,000   < - > 0971.98.7779   Giá: 5,000,000
0985 861688   Giá: 8,000,000   < - > 0971.98.7879   Giá: 5,000,000
0985.17.19.19   Giá: 8,000,000   < - > 0971.98.9966   Giá: 5,000,000
0985.89.1998   Giá: 8,000,000   < - > 0971.99.8282   Giá: 5,000,000
0986 05 3939   Giá: 8,000,000   < - > 0972 138279   Giá: 5,000,000
0986 903777   Giá: 8,000,000   < - > 0972 288818   Giá: 5,000,000
0986.29.6866   Giá: 8,000,000   < - > 0972 288968   Giá: 5,000,000
0986.56.26.86   Giá: 8,000,000   < - > 0972 341996   Giá: 5,000,000
0987 308555   Giá: 8,000,000   < - > 0972 377868   Giá: 5,000,000
0987 657879   Giá: 8,000,000   < - > 0972 390333   Giá: 5,000,000
0987 770007   Giá: 8,000,000   < - > 0972 566655   Giá: 5,000,000
0987 782882   Giá: 8,000,000   < - > 0972 598599   Giá: 5,000,000
0987 926555   Giá: 8,000,000   < - > 0972 598998   Giá: 5,000,000
0987.25.8868   Giá: 8,000,000   < - > 0972 667887   Giá: 5,000,000
0988 016333   Giá: 8,000,000   < - > 0972 696899   Giá: 5,000,000
0988 039789   Giá: 8,000,000   < - > 0972 699679   Giá: 5,000,000
0988 262779   Giá: 8,000,000   < - > 0972 709799   Giá: 5,000,000
>>> Xem thêm hướng dẫn cách chọn sim hợp mệnh, hợp phong thủy.

Hướng dẫn cách chọn sim hợp mệnh, hợp phong thủy.

Việc chọn được một chiếc sim đẹp hợp năm sinh 2008 hay sim phong thủy cho năm sinh 2008 thì chúng ta phải am hiểu tử vi cung mệnh của năm sinh đó. Nhưng hiện nay chúng ta không cần phải bận tâm đến điều đó vì đã có các chuyên gia sim số đẹp, vì hầu hết những cửa hàng sim số đẹp như đại lý chúng tôi tại Hà Nội đều có những chuyên gia am hiểu sim số đẹp để lựa chọn được những chiếc sim phù hợp với người dùng.
Mọi chiếc sim đều có ý nghĩa của riêng nó và để giải mã thì chúng ta cần những người am hiểu sim số đẹp. Chúng ta muốn mua sim năm sinh 2008 thì nên biết qua một chút về cung mệnh tử vi của năm sinh này, để có sự lựa chọn chính xác hơn.
1. Sinh năm 2008 mệnh gì? màu gì?
Người sinh năm 2008 tức năm Mậu Tý, có Ngũ hành năm sinh là Tích Lịch Hoả, nhưng Mệnh Cung của Nam và Nữ khác nhau:
Nam sinh năm 2008 thuộc cung KHẢM, hành THUỶ, hướng Bắc, quái số 1, sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (Đông, Đông Nam, Nam,  Bắc).
Màu sắc hợp mệnh: Các màu Trắng, Ghi, Xám để được Tương Sinh. Chọn các màu Đen,  Xanh da trời, Xanh nước biển,... để được Tương Hợp. Với các màu Đỏ, Tím, Hồng .. để được Tương khắc
Màu sắc Kỵ, cần tránh: Các màu Nâu, Vàng vì Mệnh cung đại diện cho các màu này bị xung khắc. Không nên dùng các màu Xanh lá cây.
Nữ sinh năm 2008 thuộc cung CẤN, hành THỔ, hướng Đông Bắc, quái số 5, sao Ngũ Hoàng, Tây tứ mệnh (Đông bắc, Tây, Tây Bắc, Tây Nam)
Màu sắc hợp mệnh: Các màu  Đỏ, Tím, Hồng  để được Tương Sinh. Chọn các màu Nâu, Vàng để được Tương Hợp. Với các màu Đen,  Xanh da trời, Xanh nước biển,.. để được Tương khắc
Màu sắc Kỵ, cần tránh: Các màu Xanh lá cây vì Mệnh cung đại diện cho các màu này bị xung khắc. Không nên dùng các màu: Trắng, Ghi, Xám .
2. Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi 2008 .
Sau khi đã hiểu biết về năm 2008 mệnh gì? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sim hợp tuổi 2008
Nếu bạn muốn chọn cho mình một sim hợp tuổi 2008 thì bạn có thể nghiên cứu Cách tra cứu sim hợp tuổi, sim hợp mệnh nhờ công cụ trực tuyến hoặc cần lưu ý những thông tin sau đây:
Một số điện thoại được gọi là đẹp về phong thủy hay còn gọi là Sim Phong Thủy bắt buộc phải hội tụ đầy đủ những yếu tố nhất định sau đây. 
Những con số trong dãy số sim hợp tuổi 2008 phải cân bằng. Có nghĩa là trong dãy số sim hợp tuổi 2008 của bạn phải bao gồm 10 con số ghép lại phải có đủ 5 số chẵn và phải cân bằng với 5 số lẻ.
Tổng điểm trong dãy số phải cao. Có nghĩa là đem cộng tổng những con số trong dãy số sim hợp tuổi 2008 gồm 10 chữ số lại với nhau ta có tổng số điểm cao lớn hơn hoặc bằng 9.
Đại lý của chúng tôi tại Hà Nội chuyên cung cấp sim số đẹp trên toàn quốc với nhiều đầu số mới đang hot như sim đầu số 089, đầu số 088, đầu số 086 ... cùng nhiều kiểu sim số đẹp đa dạng khác.
Rất hân hạnh được đón tiếp tất cả các khách hàng đến mua và trao đổi sim số đẹp với đại lý của chúng tôi!
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan: 

Cách chọn sim năm sinh 2009 hợp mệnh, hợp phong thủy

Cách lựa chọn sim số đẹp cho người sinh năm 2009 hợp phong thủy
Bạn có người thân sinh năm 2009 và muốn mua một chiếc sim số đẹp hợp năm sinh này nhưng không biết cách lựa chọn sim đẹp hợp năm sinh. Vậy để lựa chọn sim năm sinh 2009 hợp phong thủy thì bài viết này sẽ giúp các bạn có được một chút hiểu biết để có sự lựa chọn dễ dàng hơn.
>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0968 089289   Giá: 8,000,000   < - > 0971 316699   Giá: 5,000,000
0968 098889   Giá: 8,000,000   < - > 0971 316969   Giá: 5,000,000
0968 182188   Giá: 8,000,000   < - > 0971 333898   Giá: 5,000,000
0968 211368   Giá: 8,000,000   < - > 0971 351818   Giá: 5,000,000
0968 255868   Giá: 8,000,000   < - > 0971 351993   Giá: 5,000,000
0968 668139   Giá: 8,000,000   < - > 0971 356699   Giá: 5,000,000
0968 686656   Giá: 8,000,000   < - > 0971 356969   Giá: 5,000,000
0968 782789   Giá: 8,000,000   < - > 0971 357456   Giá: 5,000,000
0968 791990   Giá: 8,000,000   < - > 0971 361818   Giá: 5,000,000
0968 822286   Giá: 8,000,000   < - > 0971 366969   Giá: 5,000,000
0968 888576   Giá: 8,000,000   < - > 0971 378899   Giá: 5,000,000
0968.05.1986   Giá: 8,000,000   < - > 0971 381989   Giá: 5,000,000
0968.23.1988   Giá: 8,000,000   < - > 0971 386699   Giá: 5,000,000
0968.4 7.8686   Giá: 8,000,000   < - > 0971 386969   Giá: 5,000,000
0968.59.95.95   Giá: 8,000,000   < - > 0971 391818   Giá: 5,000,000
0968.61.39.79   Giá: 8,000,000   < - > 0971 456234   Giá: 5,000,000
0968.66.1981   Giá: 8,000,000   < - > 0971 511818   Giá: 5,000,000
0968.669.896   Giá: 8,000,000   < - > 0971 511988   Giá: 5,000,000
0968.9.3.1989   Giá: 8,000,000   < - > 0971 511989   Giá: 5,000,000
0968.99.1985   Giá: 8,000,000   < - > 0971 516699   Giá: 5,000,000
0969 296686   Giá: 8,000,000   < - > 0971 517799   Giá: 5,000,000
0969 388339   Giá: 8,000,000   < - > 0971 551997   Giá: 5,000,000
0969 585558   Giá: 8,000,000   < - > 0971 566969   Giá: 5,000,000
0969 585558   Giá: 8,000,000   < - > 0971 586699   Giá: 5,000,000
0969 616696   Giá: 8,000,000   < - > 0971 591818   Giá: 5,000,000
0969 658688   Giá: 8,000,000   < - > 0971 596699   Giá: 5,000,000
0969 879279   Giá: 8,000,000   < - > 0971 611818   Giá: 5,000,000
0969 886568   Giá: 8,000,000   < - > 0971 611988   Giá: 5,000,000
0969 889866   Giá: 8,000,000   < - > 0971 651989   Giá: 5,000,000
0969 911988   Giá: 8,000,000   < - > 0971 661997   Giá: 5,000,000
0969 960066   Giá: 8,000,000   < - > 0971 681994   Giá: 5,000,000
0969 979368   Giá: 8,000,000   < - > 0971 683689   Giá: 5,000,000
0969 982468   Giá: 8,000,000   < - > 0971 688885   Giá: 5,000,000
0969 989958   Giá: 8,000,000   < - > 0971 688885   Giá: 5,000,000
0969.16.5868   Giá: 8,000,000   < - > 0971 691818   Giá: 5,000,000
0969.16.9889   Giá: 8,000,000   < - > 0971 698868   Giá: 5,000,000
0969.68.1998   Giá: 8,000,000   < - > 0971 699989   Giá: 5,000,000
0969.68.68.85   Giá: 8,000,000   < - > 0971 721818   Giá: 5,000,000
0969.69.69.13   Giá: 8,000,000   < - > 0971 739789   Giá: 5,000,000
0969.833.688   Giá: 8,000,000   < - > 0971 755668   Giá: 5,000,000
0969.88.2008   Giá: 8,000,000   < - > 0971 757275   Giá: 5,000,000
09699.66.379   Giá: 8,000,000   < - > 0971 796555   Giá: 5,000,000
097 116 8899   Giá: 8,000,000   < - > 0971 801988   Giá: 5,000,000
097 161 8899   Giá: 8,000,000   < - > 0971 811989   Giá: 5,000,000
097 444 1998   Giá: 8,000,000   < - > 0971 816699   Giá: 5,000,000
097 888 1974   Giá: 8,000,000   < - > 0971 827799   Giá: 5,000,000
097.1.365.668   Giá: 8,000,000   < - > 0971 831989   Giá: 5,000,000
097.14.3.1991   Giá: 8,000,000   < - > 0971 831991   Giá: 5,000,000
0971 016668   Giá: 8,000,000   < - > 0971 838898   Giá: 5,000,000
0971 171818   Giá: 8,000,000   < - > 0971 857799   Giá: 5,000,000
0971 228229   Giá: 8,000,000   < - > 0971 861818   Giá: 5,000,000
0971 231818   Giá: 8,000,000   < - > 0971 866889   Giá: 5,000,000
0971 263979   Giá: 8,000,000   < - > 0971 883338   Giá: 5,000,000
0971 379389   Giá: 8,000,000   < - > 0971 891992   Giá: 5,000,000
0971 561368   Giá: 8,000,000   < - > 0971 891997   Giá: 5,000,000
0971 636686   Giá: 8,000,000   < - > 0971 901992   Giá: 5,000,000
0971 681818   Giá: 8,000,000   < - > 0971 907799   Giá: 5,000,000
0971 711818   Giá: 8,000,000   < - > 0971 911818   Giá: 5,000,000
0971 711990   Giá: 8,000,000   < - > 0971 911997   Giá: 5,000,000
0971 711992   Giá: 8,000,000   < - > 0971 916699   Giá: 5,000,000
0971 711993   Giá: 8,000,000   < - > 0971 921988   Giá: 5,000,000
0971 711996   Giá: 8,000,000   < - > 0971 921990   Giá: 5,000,000
0971 713555   Giá: 8,000,000   < - > 0971 921991   Giá: 5,000,000
0971 796699   Giá: 8,000,000   < - > 0971 931990   Giá: 5,000,000
0971 829899   Giá: 8,000,000   < - > 0971 931991   Giá: 5,000,000
0971 851368   Giá: 8,000,000   < - > 0971 931992   Giá: 5,000,000
0971 926879   Giá: 8,000,000   < - > 0971 936879   Giá: 5,000,000
0971 989668   Giá: 8,000,000   < - > 0971 941994   Giá: 5,000,000
0971.03.1989   Giá: 8,000,000   < - > 0971 948886   Giá: 5,000,000
0971.14.16.18   Giá: 8,000,000   < - > 0971 955988   Giá: 5,000,000
0971.16.1818   Giá: 8,000,000   < - > 0971 955988   Giá: 5,000,000
0971.177.188   Giá: 8,000,000   < - > 0971 958868   Giá: 5,000,000
0971.179.879   Giá: 8,000,000   < - > 0971 961988   Giá: 5,000,000
0971.210.210   Giá: 8,000,000   < - > 0971 961991   Giá: 5,000,000
0971.39.68.39   Giá: 8,000,000   < - > 0971 966879   Giá: 5,000,000
0971.640.888   Giá: 8,000,000   < - > 0971 973838   Giá: 5,000,000
0971.66.1818   Giá: 8,000,000   < - > 0971 981818   Giá: 5,000,000
0971.74.78.79   Giá: 8,000,000   < - > 0971 981984   Giá: 5,000,000
0971.75.9696   Giá: 8,000,000   < - > 0971 981987   Giá: 5,000,000
0971.754.888   Giá: 8,000,000   < - > 0971 981990   Giá: 5,000,000
0971.764.888   Giá: 8,000,000   < - > 0971 988279   Giá: 5,000,000
0971.82.8886   Giá: 8,000,000   < - > 0971 999266   Giá: 5,000,000
0971.85.8886   Giá: 8,000,000   < - > 0971.01.11.88   Giá: 5,000,000
0971.86.6699   Giá: 8,000,000   < - > 0971.01.7799   Giá: 5,000,000
0971.89.6699   Giá: 8,000,000   < - > 0971.02.11.88   Giá: 5,000,000
0972 242345   Giá: 8,000,000   < - > 0971.03.11.88   Giá: 5,000,000
0972 263268   Giá: 8,000,000   < - > 0971.03.8899   Giá: 5,000,000
0972 336879   Giá: 8,000,000   < - > 0971.04.11.88   Giá: 5,000,000
0972 687939   Giá: 8,000,000   < - > 0971.04.8899   Giá: 5,000,000
0972 851368   Giá: 8,000,000   < - > 0971.05.11.88   Giá: 5,000,000
0972.977.555   Giá: 8,000,000   < - > 0971.05.1997   Giá: 5,000,000
0973 057305   Giá: 8,000,000   < - > 0971.06.11.88   Giá: 5,000,000
0973 066660   Giá: 8,000,000   < - > 0971.06.7799   Giá: 5,000,000
0973 681991   Giá: 8,000,000   < - > 0971.06.8899   Giá: 5,000,000
0973 779688   Giá: 8,000,000   < - > 0971.07.11.88   Giá: 5,000,000
0974 302302   Giá: 8,000,000   < - > 0971.07.1989   Giá: 5,000,000
0974 33 22 55   Giá: 8,000,000   < - > 0971.07.1997   Giá: 5,000,000
0975 339868   Giá: 8,000,000   < - > 0971.07.1998   Giá: 5,000,000
0975 557886   Giá: 8,000,000   < - > 0971.07.7799   Giá: 5,000,000
0975 984 984   Giá: 8,000,000   < - > 0971.08.1818   Giá: 5,000,000

>>> Xem thêm hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh, hợp tuổi.

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh, hợp tuổi.

Người sinh năm 2009 thuộc tuổi Kỷ Sửu thuộc mạng Hỏa. Tính tình nóng hổi hay có những hờn dỗi vô lý. Sự hờn dỗi và hay tự ái làm cho cuộc sống thiếu tình cả tình cảm mến bạn bè. Đây là những người thuộc thế hệ 10x là thế hệ chủ nhân của đất nước trong tương lai gần.
Trong năm 2016 người tuổi Sửu sẽ luôn hưởng thụ được mặt tích cực của cuộc sống. Trong năm luôn cảm thấy tự tại, thoải mái, dù những thứ có thể là nhỏ nhặt với người khác nhưng cũng có thể làm bạn vui cả ngày. Còn khi gặp chuyện phiền nhiễu, kể cả những áp lực, bạn cũng chẳng để trong lòng.
Nói chung, năm nay với bạn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chậm rãi, dù bận rộn đến đâu bạn cũng tạo ra niềm vui trong công việc, không để bản thân bị lao lực. Dù vậy cũng đừng nên ham vui mà quên mất mục tiêu phấn đấu của mình. Những người sinh năm 2009 là thế hệ trẻ năng động nên họ rất thích những đầu số mới đang rất Hot như sim đầu số 0888, sim đầu số 089, sim đầu số 086 ... việc chọn được đầu số đẹp kết hợp với sự lựa chọn những con số phù hợp sẽ giúp chúng ta chọn được sim đẹp hợp năm sinh 2009 
Để lựa chọn sim số đẹp cho người sinh năm 2009 chúng ta nên tìm hiểu qua ngũ hành tương sinh tương khắc để lựa chọn được những con số phù hợp với năm sinh 2009.
Có thể bạn đã biết về thuật ngũ hành tương sinh tương khắc trong ngũ hành. Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ nói qua về quy luật tương sinh tương khắc và cách chọn các con số để bạn có thể hiểu rõ hơn cách chọn cho mình những con số phù hợp nhất.
Quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc
Trong thuyết ngũ hành gồm 5 hành cơ bản là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Với thuyết tương sinh là: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Còn các hành tương khắc bao gồm: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ Khắc Thủy, Thủy Khắc Hỏa, Hỏa Khắc Kim. Dựa vào sự tương sinh tương khắc, con người đã chọn ra các con số hợp với mệnh của từng hành và mệnh. Việc chọn cho mình những số đẹp phù hợp với vận mệnh là điều được nhiều người quan tâm
Ngũ hành của các con số:
Số 1, 6 thuộc hành Thủy
Số 2, 7 thuộc hành Hỏa
Số 3, 8 thuộc hành Mộc
Số 4 ,9 thuộc hành Kim
Số 5, 0 thuộc hành Thổ
Với những người thuộc mệnh Thủy hợp với các số 1, 4, 6, 9. Khắc với 0 và 5. Mệnh Hỏa hợp với số 2, 7, 3, 8; tránh số 1, 6. Mệnh Mộc hợp với 3, 8, 1, 6 và khắc với 4, 9. Đối với người mệnh Kim nên chọn các số 4, 9, 0, 5 và tránh chọn 4, 9. Riêng đối với mệnh Thổ (2009) thì nên chọn các số thuộc 0,2,5,7. 
Vậy nên chọn như thế nào để hợp với những người sinh năm 2009.
Cung mệnh của Nam giới sinh năm 2009 thuộc tuổi Kỷ Sửu. Cung Cấn mệnh thuộc mệnh Thổ. Người thuộc cung mệnh này đa số đều sung túc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tình cảm luôn được êm thấm. Vậy nên những con số trong sim năm sinh 2009 nên có nhiều số thuộc mệnh Thổ như số 0 và số 5 hạn chế những số tương khắc là các số thuộc mệnh Mộc (3, 8), ngoài ra chúng ta cũng có để dùng các số tương sinh với mệnh thổ là mệnh Hỏa (2, 7) để kết hợp với nhau trong chiếc sim số đẹp hợp tuổi này.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan: 

Xả kho sim thần tài giá gốc cơ hội phát lộc phát tài cho gia chủ

Sim thần tài được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, người làm ăn lựa chọn. Bạn đang tìm mua một số sim đẹp mang nhiều ý nghĩa? Hãy tham khảo...