Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Tổng hợp danh sách sim số đẹp Viettel 0989 số cực chất

Tìm sim số đẹp viettel 0989 như thế nào?
Việc mua sim số đẹp hiện nay đều có xu hướng mang tính chất cục bộ theo nhà mạng, nhiều người chọn sim số đẹp đã đành nhưng nhất thiết là phải theo sim của nhà mạng này và đầu số kia thì mới hài lòng. Chọn mua sim số đẹp theo đầu số của nhà mạng đa phần là thói quen sử dụng thuê bao của một nhà mạng từ lâu và không muốn thay đổi sang nhà mạng khác khi mua sim số đẹp.
Tổng hợp danh sách sim số đẹp Viettel 0989 số cực chất

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0961 368386   Giá: 8,700,000   < - > 096.95.96.986   Giá: 5,000,000
0961 368789   Giá: 8,700,000   < - > 096.999.39.68   Giá: 5,000,000
0962 785666   Giá: 8,700,000   < - > 096.999.8.9.10   Giá: 5,000,000
0965 798979   Giá: 8,700,000   < - > 0961 011818   Giá: 5,000,000
0965 973939   Giá: 8,700,000   < - > 0961 016969   Giá: 5,000,000
0966 116644   Giá: 8,700,000   < - > 0961 037799   Giá: 5,000,000
0967 460888   Giá: 8,700,000   < - > 0961 059898   Giá: 5,000,000
0969 753939   Giá: 8,700,000   < - > 0961 077799   Giá: 5,000,000
0868 086586   Giá: 8,620,000   < - > 0961 087799   Giá: 5,000,000
0868 086986   Giá: 8,620,000   < - > 0961 099995   Giá: 5,000,000
0868 789368   Giá: 8,620,000   < - > 0961 099995   Giá: 5,000,000
0868 799688   Giá: 8,620,000   < - > 0961 099997   Giá: 5,000,000
0868 883993   Giá: 8,620,000   < - > 0961 099997   Giá: 5,000,000
0868.5678.86   Giá: 8,620,000   < - > 0961 109898   Giá: 5,000,000
09.668.79.668   Giá: 8,620,000   < - > 0961 111961   Giá: 5,000,000
0961 118998   Giá: 8,620,000   < - > 0961 113118   Giá: 5,000,000
0961 386138   Giá: 8,620,000   < - > 0961 139966   Giá: 5,000,000
0961 618998   Giá: 8,620,000   < - > 0961 147799   Giá: 5,000,000
0961 666898   Giá: 8,620,000   < - > 0961 151686   Giá: 5,000,000
0961 966988   Giá: 8,620,000   < - > 0961 152468   Giá: 5,000,000
0961 968988   Giá: 8,620,000   < - > 0961 153579   Giá: 5,000,000
0961 986968   Giá: 8,620,000   < - > 0961 173579   Giá: 5,000,000
0961.26.6886   Giá: 8,620,000   < - > 0961 175588   Giá: 5,000,000
0961.32.8668   Giá: 8,620,000   < - > 0961 179898   Giá: 5,000,000
0961.59.8668   Giá: 8,620,000   < - > 0961 183579   Giá: 5,000,000
0962.11.1990   Giá: 8,620,000   < - > 0961 193579   Giá: 5,000,000
0962.51.8668   Giá: 8,620,000   < - > 0961 200900   Giá: 5,000,000
0962.72.72.82   Giá: 8,620,000   < - > 0961 211818   Giá: 5,000,000
0963 111993   Giá: 8,620,000   < - > 0961 221668   Giá: 5,000,000
0963 379879   Giá: 8,620,000   < - > 0961 231981   Giá: 5,000,000
0963.39.1995   Giá: 8,620,000   < - > 0961 251325   Giá: 5,000,000
0963.63.63.92   Giá: 8,620,000   < - > 0961 251995   Giá: 5,000,000
0963.66.1995   Giá: 8,620,000   < - > 0961 251996   Giá: 5,000,000
0963.82.82.86   Giá: 8,620,000   < - > 0961 255668   Giá: 5,000,000
0964 568688   Giá: 8,620,000   < - > 0961 261818   Giá: 5,000,000
0965 168886   Giá: 8,620,000   < - > 0961 279368   Giá: 5,000,000
0965 186686   Giá: 8,620,000   < - > 0961 279368   Giá: 5,000,000
0965 268886   Giá: 8,620,000   < - > 0961 286879   Giá: 5,000,000
0965 286686   Giá: 8,620,000   < - > 0961 291818   Giá: 5,000,000
0965 386686   Giá: 8,620,000   < - > 0961 291992   Giá: 5,000,000
0965 786578   Giá: 8,620,000   < - > 0961 291996   Giá: 5,000,000
0965 968986   Giá: 8,620,000   < - > 0961 296686   Giá: 5,000,000
0965 986866   Giá: 8,620,000   < - > 0961 299997   Giá: 5,000,000
0965.68.1995   Giá: 8,620,000   < - > 0961 299997   Giá: 5,000,000
0965.79.6686   Giá: 8,620,000   < - > 0961 311818   Giá: 5,000,000
0965.89.1992   Giá: 8,620,000   < - > 0961 319789   Giá: 5,000,000
0965.89.1995   Giá: 8,620,000   < - > 0961 322688   Giá: 5,000,000
0966 601989   Giá: 8,620,000   < - > 0961 331686   Giá: 5,000,000
0966 611998   Giá: 8,620,000   < - > 0961 333199   Giá: 5,000,000
0966 660626   Giá: 8,620,000   < - > 0961 333898   Giá: 5,000,000
0966 668890   Giá: 8,620,000   < - > 0961 345123   Giá: 5,000,000
0966 669876   Giá: 8,620,000   < - > 0961 351818   Giá: 5,000,000
0966 787678   Giá: 8,620,000   < - > 0961 351996   Giá: 5,000,000
0966 959995   Giá: 8,620,000   < - > 0961 357977   Giá: 5,000,000
0967 938668   Giá: 8,620,000   < - > 0961 357978   Giá: 5,000,000
0967.66.1995   Giá: 8,620,000   < - > 0961 361994   Giá: 5,000,000
0968 111995   Giá: 8,620,000   < - > 0961 388689   Giá: 5,000,000
0968 666680   Giá: 8,620,000   < - > 0961 389398   Giá: 5,000,000
0968 888655   Giá: 8,620,000   < - > 0961 391818   Giá: 5,000,000
0968.83.9779   Giá: 8,620,000   < - > 0961 399995   Giá: 5,000,000
0969 090669   Giá: 8,620,000   < - > 0961 399995   Giá: 5,000,000
0969 606609   Giá: 8,620,000   < - > 0961 399997   Giá: 5,000,000
0969 916991   Giá: 8,620,000   < - > 0961 399997   Giá: 5,000,000
0971 716668   Giá: 8,620,000   < - > 0961 485486   Giá: 5,000,000
0971 789678   Giá: 8,620,000   < - > 0961 511818   Giá: 5,000,000
0971.86.88.89   Giá: 8,620,000   < - > 0961 519868   Giá: 5,000,000
0975 168688   Giá: 8,620,000   < - > 0961 522686   Giá: 5,000,000
0975.92.6668   Giá: 8,620,000   < - > 0961 522868   Giá: 5,000,000
0977 779876   Giá: 8,620,000   < - > 0961 531990   Giá: 5,000,000
0978.66.1995   Giá: 8,620,000   < - > 0961 531995   Giá: 5,000,000
0978.78.78.60   Giá: 8,620,000   < - > 0961 531996   Giá: 5,000,000
0978.86.86.96   Giá: 8,620,000   < - > 0961 551994   Giá: 5,000,000
0979.96.1993   Giá: 8,620,000   < - > 0961 551997   Giá: 5,000,000
0981 118998   Giá: 8,620,000   < - > 0961 558789   Giá: 5,000,000
0981 123868   Giá: 8,620,000   < - > 0961 558789   Giá: 5,000,000
0981 391992   Giá: 8,620,000   < - > 0961 561818   Giá: 5,000,000
0981 668678   Giá: 8,620,000   < - > 0961 567895   Giá: 5,000,000
0981 879779   Giá: 8,620,000   < - > 0961 588488   Giá: 5,000,000
0981 882868   Giá: 8,620,000   < - > 0961 59 9779   Giá: 5,000,000
0981.79.86.79   Giá: 8,620,000   < - > 0961 591818   Giá: 5,000,000
0981.86.86.99   Giá: 8,620,000   < - > 0961 595989   Giá: 5,000,000
0983 959969   Giá: 8,620,000   < - > 0961 602668   Giá: 5,000,000
0983.83.36.83   Giá: 8,620,000   < - > 0961 613688   Giá: 5,000,000
0984.84.84.78   Giá: 8,620,000   < - > 0961 621818   Giá: 5,000,000
0985.85.99.85   Giá: 8,620,000   < - > 0961 631818   Giá: 5,000,000
0986 299779   Giá: 8,620,000   < - > 0961 632789   Giá: 5,000,000
0987 676787   Giá: 8,620,000   < - > 0961 666078   Giá: 5,000,000
0988 636899   Giá: 8,620,000   < - > 0961 666279   Giá: 5,000,000
0988 661686   Giá: 8,620,000   < - > 0961 666286   Giá: 5,000,000
0988 885865   Giá: 8,620,000   < - > 0961 666289   Giá: 5,000,000
0988 892289   Giá: 8,620,000   < - > 0961 666336   Giá: 5,000,000
0988.52.9779   Giá: 8,620,000   < - > 0961 686818   Giá: 5,000,000
0988.92.1995   Giá: 8,620,000   < - > 0961 691818   Giá: 5,000,000
0989 980890   Giá: 8,620,000   < - > 0961 693868   Giá: 5,000,000
0868 182186   Giá: 8,600,000   < - > 0961 707789   Giá: 5,000,000
0868 182188   Giá: 8,600,000   < - > 0961 709799   Giá: 5,000,000
0868 182189   Giá: 8,600,000   < - > 0961 711818   Giá: 5,000,000
0868 355668   Giá: 8,600,000   < - > 0961 711988   Giá: 5,000,000
0868 399668   Giá: 8,600,000   < - > 0961 711989   Giá: 5,000,000
0868 618688   Giá: 8,600,000   < - > 0961 718168   Giá: 5,000,000
>>> Xem thêm hướng dẫn chọn sim tứ quý với giá khuyến mại

Hướng dẫn chọn sim tứ quý với giá sim khuyến mại

Hiện nay khi mua sim số đẹp Viettel người ta chú ý tới đầu số đẹp nhất của viettel là sim đầu số 0989. Đây là một trong những đầu số xuất hiện đầu tiên và cũng là một trong những sim đầu số cổ đang được săn lùng nhất trên thị trường sim số đẹp. Việc mua sim số đẹp 0989 có nhiều cách và có hai cách cơ bản sau :
==> Cách thứ nhất : mua sim trực tiếp.
Chúng ta có thể đến trực tiếp đại lý sim là một ý kiến không tồi. Khi đến trực tiếp cửa hàng các bạn sẽ được chào đón và tư vấn mua sim một cách chu đáo nhất để lựa chọn được sim số đẹp viettel 0989 thích hợp.
==> Cách thứ hai : mua sim online.
Đây là cách mua sim số đẹp viettel đơn giản và được áp dụng nhiều nhất. Chúng ta ở xa và không phải ai cũng có điều kiện đi lại để mua sim thì việc mua sim online và được ship sim đến tận nhà thì sẽ không tốn công và thời gian của chúng ta. Việc mua sim online chúng ta nên vào trang web bán sim trực tuyến và làm theo những thao tác đơn giản thì sẽ tìm được chiếc sim số đẹp ưng ý nhất.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan: 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xả kho sim thần tài giá gốc cơ hội phát lộc phát tài cho gia chủ

Sim thần tài được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, người làm ăn lựa chọn. Bạn đang tìm mua một số sim đẹp mang nhiều ý nghĩa? Hãy tham khảo...