Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Làm thế nào để mua sim số đẹp G-mobile nhanh nhất

Mua sim số đẹp G-mobile, tại sao không?
Hiện nay nhu cầu mua sim số đẹp 11 số, 10 số của người sử dụng điện thoại là rất lớn. Trong đó số lượng sim số đẹp các nhà mạng lớn như Viettel, Vinaphone chiếm áp đảo. Câu hỏi đặt ra là có cơ hội nào cho thị trường sim số đẹp của các nhà mạng nhỏ không?
Xem thêm:
Làm thế nào để mua sim số đẹp Gmobile nhanh nhất

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Vinaphone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0888.21.8688   Giá: 9,600,000   < - > 0911.09.2009   Giá: 5,000,000
08888.5.39.79   Giá: 9,600,000   < - > 0911.09.2011   Giá: 5,000,000
091.55555.61   Giá: 9,600,000   < - > 0911.09.2015   Giá: 5,000,000
091.64.39.666   Giá: 9,600,000   < - > 0911.09.2017   Giá: 5,000,000
091.77.99.000   Giá: 9,600,000   < - > 0911.11.77.17   Giá: 5,000,000
0912.97.9889   Giá: 9,600,000   < - > 0911.111.303   Giá: 5,000,000
0915 977789   Giá: 9,600,000   < - > 0911.12.2012   Giá: 5,000,000
0916 669339   Giá: 9,600,000   < - > 0911.28.96.96   Giá: 5,000,000
0916.99.1998   Giá: 9,600,000   < - > 0911.40.60.80   Giá: 5,000,000
0917 573939   Giá: 9,600,000   < - > 0911.50.58.58   Giá: 5,000,000
0917 961796   Giá: 9,600,000   < - > 0911.53.39.79   Giá: 5,000,000
0917.12.89.89   Giá: 9,600,000   < - > 0911.58.78.98   Giá: 5,000,000
0918 886966   Giá: 9,600,000   < - > 0911.63.63.86   Giá: 5,000,000
0918.66.1993   Giá: 9,600,000   < - > 0911.73.77.79   Giá: 5,000,000
0918.68.8558   Giá: 9,600,000   < - > 0911.75.39.79   Giá: 5,000,000
0918.79.2666   Giá: 9,600,000   < - > 0911.79.28.28   Giá: 5,000,000
0941 555585   Giá: 9,600,000   < - > 0911.79.38.68   Giá: 5,000,000
0942 641999   Giá: 9,600,000   < - > 0911.79.73.79   Giá: 5,000,000
0947 621999   Giá: 9,600,000   < - > 0911.86.89.88   Giá: 5,000,000
0888 123168   Giá: 9,500,000   < - > 0911.88.66.89   Giá: 5,000,000
0888 328832   Giá: 9,500,000   < - > 0911.88.66.98   Giá: 5,000,000
0888 889876   Giá: 9,500,000   < - > 0911.9.9.1010   Giá: 5,000,000
0888.83.7779   Giá: 9,500,000   < - > 0911.92.58.58   Giá: 5,000,000
0888.86.86.87   Giá: 9,500,000   < - > 0911.92.93.93   Giá: 5,000,000
0911 118286   Giá: 9,500,000   < - > 0911.93.93.79   Giá: 5,000,000
0911 227789   Giá: 9,500,000   < - > 0911.93.97.99   Giá: 5,000,000
0911.888.399   Giá: 9,500,000   < - > 0911.95.58.58   Giá: 5,000,000
0911.99.88.98   Giá: 9,500,000   < - > 0911.96.99.88   Giá: 5,000,000
0912 999379   Giá: 9,500,000   < - > 0911.98.28.28   Giá: 5,000,000
0914 713888   Giá: 9,500,000   < - > 0911.98.66.98   Giá: 5,000,000
0915.28.4567   Giá: 9,500,000   < - > 0911.98.96.98   Giá: 5,000,000
0916.83.6699   Giá: 9,500,000   < - > 0911.99.1994   Giá: 5,000,000
0919.51.8866   Giá: 9,500,000   < - > 0912 111369   Giá: 5,000,000
094 333 1989   Giá: 9,500,000   < - > 0912 112152   Giá: 5,000,000
0942.88.3979   Giá: 9,500,000   < - > 0912 186218   Giá: 5,000,000
0942 935935   Giá: 9,340,000   < - > 0912 319369   Giá: 5,000,000
0888.54.1999   Giá: 9,300,000   < - > 0912 348778   Giá: 5,000,000
0941.387.387   Giá: 9,180,000   < - > 0912 379279   Giá: 5,000,000
0888 681668   Giá: 9,100,000   < - > 0912 386288   Giá: 5,000,000
0943 956956   Giá: 9,100,000   < - > 0912 394395   Giá: 5,000,000
0944 906906   Giá: 9,100,000   < - > 0912 399007   Giá: 5,000,000
0944 956956   Giá: 9,100,000   < - > 0912 417779   Giá: 5,000,000
0919 188887   Giá: 9,099,000   < - > 0912 831979   Giá: 5,000,000
0888 111985   Giá: 9,000,000   < - > 0912 869369   Giá: 5,000,000
0888 166661   Giá: 9,000,000   < - > 0912 878877   Giá: 5,000,000
0888 166661   Giá: 9,000,000   < - > 0912.01.2001   Giá: 5,000,000
0888 268379   Giá: 9,000,000   < - > 0912.01.2016   Giá: 5,000,000
0888 379679   Giá: 9,000,000   < - > 0912.01.2017   Giá: 5,000,000
0888 384384   Giá: 9,000,000   < - > 0912.02.2007   Giá: 5,000,000
0888 391983   Giá: 9,000,000   < - > 0912.03.2019   Giá: 5,000,000
0888 498686   Giá: 9,000,000   < - > 0912.04.2018   Giá: 5,000,000
0888 521989   Giá: 9,000,000   < - > 0912.05.2017   Giá: 5,000,000
0888 688996   Giá: 9,000,000   < - > 0912.06.2014   Giá: 5,000,000
0888 691992   Giá: 9,000,000   < - > 0912.07.2013   Giá: 5,000,000
0888 766788   Giá: 9,000,000   < - > 0912.07.2017   Giá: 5,000,000
0888 779886   Giá: 9,000,000   < - > 0912.07.2019   Giá: 5,000,000
0888 792799   Giá: 9,000,000   < - > 0912.07.27.37   Giá: 5,000,000
0888 836669   Giá: 9,000,000   < - > 0912.09.2014   Giá: 5,000,000
0888 885595   Giá: 9,000,000   < - > 0912.10.2017   Giá: 5,000,000
0888 968689   Giá: 9,000,000   < - > 0912.16.1993   Giá: 5,000,000
0888.01.9993   Giá: 9,000,000   < - > 0912.28.5959   Giá: 5,000,000
0888.02.1999   Giá: 9,000,000   < - > 0912.30.33.37   Giá: 5,000,000
0888.02.1999   Giá: 9,000,000   < - > 0912.35.33.99   Giá: 5,000,000
0888.05.1999   Giá: 9,000,000   < - > 0912.40.8989   Giá: 5,000,000
0888.05.1999   Giá: 9,000,000   < - > 0912.54.1234   Giá: 5,000,000
0888.07.8881   Giá: 9,000,000   < - > 0912.59.1102   Giá: 5,000,000
0888.0777.08   Giá: 9,000,000   < - > 0912.67.8386   Giá: 5,000,000
0888.0999.83   Giá: 9,000,000   < - > 0912.789.279   Giá: 5,000,000
0888.1888.34   Giá: 9,000,000   < - > 0912.93.95.95   Giá: 5,000,000
0888.19.18.19   Giá: 9,000,000   < - > 0912.97.97.96   Giá: 5,000,000
0888.1999.01   Giá: 9,000,000   < - > 0912.99.11.88   Giá: 5,000,000
0888.1999.70   Giá: 9,000,000   < - > 09123 7.6879   Giá: 5,000,000
0888.2999.67   Giá: 9,000,000   < - > 0913 023024   Giá: 5,000,000
0888.3.5.1999   Giá: 9,000,000   < - > 0913 111279   Giá: 5,000,000
0888.3.5.1999   Giá: 9,000,000   < - > 0913 132368   Giá: 5,000,000
0888.4888.02   Giá: 9,000,000   < - > 0913 284099   Giá: 5,000,000
0888.4999.39   Giá: 9,000,000   < - > 0913 309138   Giá: 5,000,000
0888.51.9996   Giá: 9,000,000   < - > 0913 333126   Giá: 5,000,000
0888.52.9997   Giá: 9,000,000   < - > 0913 333178   Giá: 5,000,000
0888.53.9990   Giá: 9,000,000   < - > 0913 333443   Giá: 5,000,000
0888.54.0000   Giá: 9,000,000   < - > 0913 333563   Giá: 5,000,000
0888.6999.02   Giá: 9,000,000   < - > 0913 336968   Giá: 5,000,000
0888.6999.31   Giá: 9,000,000   < - > 0913 339000   Giá: 5,000,000
0888.934.999   Giá: 9,000,000   < - > 0913 578181   Giá: 5,000,000
08888 887.26   Giá: 9,000,000   < - > 0913 579234   Giá: 5,000,000
08888 889.37   Giá: 9,000,000   < - > 0913 645777   Giá: 5,000,000
08888 89.336   Giá: 9,000,000   < - > 0913 666282   Giá: 5,000,000
08888.19.868   Giá: 9,000,000   < - > 0913 680404   Giá: 5,000,000
09.15.07.39.39   Giá: 9,000,000   < - > 0913 689119   Giá: 5,000,000
09.17.06.1987   Giá: 9,000,000   < - > 0913 777731   Giá: 5,000,000
09.17.08.1981   Giá: 9,000,000   < - > 0913 790796   Giá: 5,000,000
09.1974.8668   Giá: 9,000,000   < - > 0913 863339   Giá: 5,000,000
09.1980.88.66   Giá: 9,000,000   < - > 0913 863579   Giá: 5,000,000
091.44.77.222   Giá: 9,000,000   < - > 0913 881899   Giá: 5,000,000
091.777.40.40   Giá: 9,000,000   < - > 0913 918938   Giá: 5,000,000
091.777.41.41   Giá: 9,000,000   < - > 0913 931102   Giá: 5,000,000
091.777.42.42   Giá: 9,000,000   < - > 0913.01.1994   Giá: 5,000,000
091.777.43.43   Giá: 9,000,000   < - > 0913.01.2008   Giá: 5,000,000
091.777.44.00   Giá: 9,000,000   < - > 0913.0123.23   Giá: 5,000,000
091.777.44.11   Giá: 9,000,000   < - > 0913.03.2001   Giá: 5,000,000

>>> Xem thêm hướng dẫn mua sim số đẹp giá dưới 200.000đ.

Hướng dẫn mua sim số đẹp giá dưới 200.000đ

Trước hết ta cần biết những thông tin chung về thị trường ngành viễn thông Việt Nam hiện nay. Có 5 nhà mạng chủ yếu trong nước đó là: Viettel, Vinaphone, MobiFone, Vinamobile và G-mobile. Trong đó Viettel là nhà mạng chiếm thị  phần lớn nhất, kế tiếp đó là 2 nhà mạng MobiFone và Vinaphone. 2 nhà mạng còn lại chiếm thị phần khá nhỏ trên thị trường.
G-mobile là một nhà điều hành mạng điện thoại di động Việt Nam có tiền thân là Beeline, hiện tại G-mobile thuộc sở hữu của Gtel Mobile. Gtel Mobile lại thuộc sở hữu của Tổng công ty Viễn thông toàn cầu (Gtel), một công ty cổ phần nhà nước thuộc Bộ Công an.
Trong năm 2012 G-mobile đã giành được 3.2% thị phần (dựa trên doanh thu) và trở thành một trong những nhà mạng lớn nhất Việt Nam. G-mobile có khoảng 3.2 triệu thuê bao vào năm 2012.
Tuy vậy trong những năm gần đây thị phần của G-mobile đã liên tục tăng mạnh, số lượng thuê bao sử dụng mạng G-mobile tăng báo hiệu sự phát triển mạnh mẽ của nhà mạng này trong tương lai không xa. 
Trong khi thị trường sim số đẹp của các nhà mạng lớn – mà điển hình là Viettel rất sôi động, nhộn nhịp thì thị trường sim số đẹp của G-mobile có vẻ bình lặng hơn. Chính vì vậy mà giá tiền sim số đẹp của Viettel khá là “trên trời” mà số lượng sim cũng không còn dồi dào như trước nữa. Trong khi đó G-mobile lại sở hữu lượng sim số đẹp cực kì lớn giá cả lại phải chăng, phù hợp với nhu cầu cũng như túi tiền của người tiêu dùng.
Nếu bạn lo lắng về việc mạng G-mobile chưa phổ biến như Viettel thì hãy nhớ rằng với sự tăng trưởng không ngừng như hiện nay thì chẳng bao lâu G-mobile sẽ nhanh chóng chiếm được thị phần lớn. Nếu không nhanh chóng săn sim số đẹp Gmobile ngay từ bây giờ thì sau khi cầu thị trường tăng một điều tất yếu là giá cả thị trường của sim cũng tăng lên. Khi đó sẽ có khá nhiều người tiếc nuối vì ngày trước không mua sim số đẹp Gmobile sớm hơn.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan: 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xả kho sim thần tài giá gốc cơ hội phát lộc phát tài cho gia chủ

Sim thần tài được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, người làm ăn lựa chọn. Bạn đang tìm mua một số sim đẹp mang nhiều ý nghĩa? Hãy tham khảo...