Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Làm thế nào để mua được sim số đẹp đầu 096 với giá rẻ

Mua sim số đẹp đầu 096 giá rẻ
Bạn muốn mua sim đầu số 096 nhưng chưa biết nên mua ở đâu. Bạn lo lắng về chất lượng sim và giá cả của nó. Đừng lo lắng nữa vì hôm nay đại lý sim số đẹp sẽ giúp các bạn tìm được một số sim thật ưng ý với mức giá thật “hạt dẻ”.
Xem thêm:
Cách mua được sim số đẹp đầu 096 với giá rẻ

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0931 211888   Giá: 15,200,000   < - > 0905 525272   Giá: 6,000,000
0931 211999   Giá: 15,200,000   < - > 0905 525292   Giá: 6,000,000
0931 216216   Giá: 15,200,000   < - > 0905 796799   Giá: 6,000,000
0931 219219   Giá: 15,200,000   < - > 0905 989968   Giá: 6,000,000
0931 220220   Giá: 15,200,000   < - > 0906 031987   Giá: 6,000,000
0931 220888   Giá: 15,200,000   < - > 0906 051987   Giá: 6,000,000
0931 220999   Giá: 15,200,000   < - > 0906 071993   Giá: 6,000,000
0931 224567   Giá: 15,200,000   < - > 0906 317555   Giá: 6,000,000
0931 224888   Giá: 15,200,000   < - > 0906 317579   Giá: 6,000,000
0931 224999   Giá: 15,200,000   < - > 0906 392789   Giá: 6,000,000
0931 231888   Giá: 15,200,000   < - > 0906 636060   Giá: 6,000,000
0931 235235   Giá: 15,200,000   < - > 0906 661331   Giá: 6,000,000
0931 235999   Giá: 15,200,000   < - > 0906 662667   Giá: 6,000,000
0931 237888   Giá: 15,200,000   < - > 0906 666744   Giá: 6,000,000
0931 237999   Giá: 15,200,000   < - > 0906 666757   Giá: 6,000,000
0931 259888   Giá: 15,200,000   < - > 0906 666871   Giá: 6,000,000
0931 261999   Giá: 15,200,000   < - > 0906 666872   Giá: 6,000,000
0931 272999   Giá: 15,200,000   < - > 0906 666873   Giá: 6,000,000
0931 281888   Giá: 15,200,000   < - > 0906 666874   Giá: 6,000,000
0931 283888   Giá: 15,200,000   < - > 0906 666875   Giá: 6,000,000
0931 283999   Giá: 15,200,000   < - > 0906 685757   Giá: 6,000,000
0931 296296   Giá: 15,200,000   < - > 0906 688806   Giá: 6,000,000
0931 545545   Giá: 15,200,000   < - > 0906 694678   Giá: 6,000,000
0931 550888   Giá: 15,200,000   < - > 0906 753399   Giá: 6,000,000
0931 551551   Giá: 15,200,000   < - > 0906 755588   Giá: 6,000,000
0931 552888   Giá: 15,200,000   < - > 0906 781212   Giá: 6,000,000
0931 552999   Giá: 15,200,000   < - > 0906 788883   Giá: 6,000,000
0931 553888   Giá: 15,200,000   < - > 0906 821881   Giá: 6,000,000
0931.2222.00   Giá: 15,200,000   < - > 0906 828929   Giá: 6,000,000
0931.2222.11   Giá: 15,200,000   < - > 0906 831818   Giá: 6,000,000
0931.25.1999   Giá: 15,200,000   < - > 0906 833899   Giá: 6,000,000
0931.27.1999   Giá: 15,200,000   < - > 0906 838080   Giá: 6,000,000
0931.27.2888   Giá: 15,200,000   < - > 0906 843399   Giá: 6,000,000
0931.28.0000   Giá: 15,200,000   < - > 0906 899393   Giá: 6,000,000
0931.28.1999   Giá: 15,200,000   < - > 0906 927788   Giá: 6,000,000
0931.29.1999   Giá: 15,200,000   < - > 0906 939292   Giá: 6,000,000
0931.55.3999   Giá: 15,200,000   < - > 0906 990668   Giá: 6,000,000
0931.5555.00   Giá: 15,200,000   < - > 0906.12.2016   Giá: 6,000,000
0931.5555.11   Giá: 15,200,000   < - > 0906.3.5.7.9.11   Giá: 6,000,000
0931.5555.22   Giá: 15,200,000   < - > 0906.32.32.39   Giá: 6,000,000
0931.5555.33   Giá: 15,200,000   < - > 0906.38.08.68   Giá: 6,000,000
0931.5555.39   Giá: 15,200,000   < - > 0906.38.99.79   Giá: 6,000,000
0937.68.2468   Giá: 15,200,000   < - > 0906.79.0666   Giá: 6,000,000
0936.545.545   Giá: 15,120,000   < - > 0907 000811   Giá: 6,000,000
0898 088080   Giá: 15,000,000   < - > 0907 000822   Giá: 6,000,000
0898 168668   Giá: 15,000,000   < - > 0907 000833   Giá: 6,000,000
0898 222226   Giá: 15,000,000   < - > 0907 000839   Giá: 6,000,000
0898 237237   Giá: 15,000,000   < - > 0907 000844   Giá: 6,000,000
0898 456788   Giá: 15,000,000   < - > 0907 000882   Giá: 6,000,000
0898 515888   Giá: 15,000,000   < - > 0907 000883   Giá: 6,000,000
0898 669888   Giá: 15,000,000   < - > 0907 000884   Giá: 6,000,000
0898 676888   Giá: 15,000,000   < - > 0907 000885   Giá: 6,000,000
0898 676999   Giá: 15,000,000   < - > 0907 089189   Giá: 6,000,000
0898 677999   Giá: 15,000,000   < - > 0907 113331   Giá: 6,000,000
0898 679888   Giá: 15,000,000   < - > 0907 113345   Giá: 6,000,000
0898 689888   Giá: 15,000,000   < - > 0907 144567   Giá: 6,000,000
0898 698698   Giá: 15,000,000   < - > 0907 171199   Giá: 6,000,000
0898 699799   Giá: 15,000,000   < - > 0907 171713   Giá: 6,000,000
0898 699899   Giá: 15,000,000   < - > 0907 171715   Giá: 6,000,000
0898 747979   Giá: 15,000,000   < - > 0907 171738   Giá: 6,000,000
0898 757999   Giá: 15,000,000   < - > 0907 171776   Giá: 6,000,000
0898 786786   Giá: 15,000,000   < - > 0907 171778   Giá: 6,000,000
0898 787787   Giá: 15,000,000   < - > 0907 171792   Giá: 6,000,000
0898 788886   Giá: 15,000,000   < - > 0907 318989   Giá: 6,000,000
0898 788887   Giá: 15,000,000   < - > 0907 390779   Giá: 6,000,000
0898 797797   Giá: 15,000,000   < - > 0907 562666   Giá: 6,000,000
0898 797888   Giá: 15,000,000   < - > 0907 579639   Giá: 6,000,000
0898 799899   Giá: 15,000,000   < - > 0907 579686   Giá: 6,000,000
0898 868989   Giá: 15,000,000   < - > 0907 608666   Giá: 6,000,000
0898 909888   Giá: 15,000,000   < - > 0907 689989   Giá: 6,000,000
0898 919888   Giá: 15,000,000   < - > 0907 706668   Giá: 6,000,000
0898 929888   Giá: 15,000,000   < - > 0907 724666   Giá: 6,000,000
0898 933933   Giá: 15,000,000   < - > 0907 765432   Giá: 6,000,000
0898 933999   Giá: 15,000,000   < - > 0907 776700   Giá: 6,000,000
0898 939888   Giá: 15,000,000   < - > 0907 777037   Giá: 6,000,000
0898.00.6888   Giá: 15,000,000   < - > 0907 777175   Giá: 6,000,000
0898.0000.68   Giá: 15,000,000   < - > 0907 777211   Giá: 6,000,000
0898.02.1111   Giá: 15,000,000   < - > 0907 777220   Giá: 6,000,000
0898.03.1111   Giá: 15,000,000   < - > 0907 777221   Giá: 6,000,000
0898.212.212   Giá: 15,000,000   < - > 0907 777224   Giá: 6,000,000
0898.66.67.68   Giá: 15,000,000   < - > 0907 777229   Giá: 6,000,000
0898.66.7999   Giá: 15,000,000   < - > 0907 777230   Giá: 6,000,000
0898.67.7979   Giá: 15,000,000   < - > 0907 777489   Giá: 6,000,000
0898.68.68.79   Giá: 15,000,000   < - > 0907 777497   Giá: 6,000,000
0898.739.739   Giá: 15,000,000   < - > 0907 778558   Giá: 6,000,000
0898.79.39.79   Giá: 15,000,000   < - > 0907 779688   Giá: 6,000,000
08989.1.1999   Giá: 15,000,000   < - > 0907 800678   Giá: 6,000,000
08989.2.7979   Giá: 15,000,000   < - > 0907 800789   Giá: 6,000,000
08989.3.7979   Giá: 15,000,000   < - > 0907 811678   Giá: 6,000,000
0899 788898   Giá: 15,000,000   < - > 0907 833678   Giá: 6,000,000
0899 995050   Giá: 15,000,000   < - > 0907 855656   Giá: 6,000,000
0899 995151   Giá: 15,000,000   < - > 0907 878711   Giá: 6,000,000
0899 995222   Giá: 15,000,000   < - > 0907 878722   Giá: 6,000,000
0899 995252   Giá: 15,000,000   < - > 0907 878737   Giá: 6,000,000
0899 996222   Giá: 15,000,000   < - > 0907 878738   Giá: 6,000,000
0899 996464   Giá: 15,000,000   < - > 0907 878755   Giá: 6,000,000
0899 996689   Giá: 15,000,000   < - > 0907 878987   Giá: 6,000,000
0899 997070   Giá: 15,000,000   < - > 0907 887737   Giá: 6,000,000
0899 997171   Giá: 15,000,000   < - > 0907 887738   Giá: 6,000,000
0899 997222   Giá: 15,000,000   < - > 0907 887838   Giá: 6,000,000
>>> Hướng dẫn chọn sim số đẹp với giá rẻ.

Hướng dẫn chọn sim số đẹp với giá rẻ.

Sim đầu số 096 là SIM 10 số của nhà mạng Viettel. Thời gian gần đây sim đầu số 096 rất được ưa chuộng. Khách hàng thường tìm mua sim trên các trang mạng online vì không có thời gian đến tận cửa hàng giao dịch. Tuy vậy vì trước đây xuất hiện các hình thức lừa đảo tràn lan nên tâm lý người mua hàng có vẻ rụt rè hơn so với trước đây.
Mọi người không biết phải mua ở trang web nào uy tín, lo lắng khi mua sim xong sẽ bị lừa mà mất tiền oan bởi vì hầu hết các trang web online (Facebook, Zalo…) đều không có địa điểm cố định, thường chỉ là những cá nhân nay nơi này, mai nơi khác. Do vậy một khi xuất hiện sự cố khách hàng sẽ không biết phải giải quyết hay thắc mắc với ai và nơi nào.
Đừng lo lắng, đại lý sim số đẹp của chúng tôi tại Hà Nội là một địa chỉ đáng tin cậy cho các bạn mua hàng. Chúng tôi là đại lý ủy quyền của các nhà mạng lớn, cam kết đảm bảo uy tín, chất lượng sim số đẹp bán ra, địa chỉ cụ thể, rõ ràng để khách hàng có thể giải quyết mọi vấn đề mà không phải lo lắng nữa.
Website bán hàng  trực tuyến của chúng tôi là: dailysimsodep.com.vn. Đây là trang web uy tín, được nhiều người tín nhiệm cho nên các bạn đừng chần chừ mà hãy vào để khám phá kho sim cực khủng nhé. Chúng tôi cung cấp cho các bạn danh sách sim số đẹp đầu 096 cực đa dạng với giá không thể phải chăng hơn.
Dưới đây là một số đề xuất để các bạn tham khảo. Hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào địa chỉ mua
sim số đẹp đầu số 096 để lựa chọn được dễ dàng hơn nhé.
Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước để mua sim số đẹp đầu 096:
Bước 1: Sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính truy cập vào trang web
Bước 2: Trong khung tìm kiếm sim của trang web bạn nhập các dữ liệu theo hình dưới đây rồi sau đó ấn vào ô Tìm sim. Sau đó sẽ có một loạt kết quả tìm kiếm hiện ra để các bạn lựa chọn. Điền dữ liệu vào ô tìm kiếm
Bước 3: Sau khi chọn được sim yêu thích bạn ấn vào ô đặt mua.
Bước 4: Điền đầy đủ thông tin người nhận vào đơn hàng.
Bước 5: Sau  khi điền thông tin các nhân viên của cửa hàng sẽ gọi điện để xác nhận  lại đơn hàng. Bạn chỉ cần xác nhận lại và sau đó các nhân viên bưu điện sẽ chuyển hàng đến tận nhà cho bạn.
Bước 6: Nhận hàng vào giao tiền.
Trên đây là các bước mua sim số đẹp đầu 096 online trên hệ thống của chúng tôi. Thật dễ dàng và thuận tiện. Các bạn hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những chiếc sim số đẹp thật ý nghĩa cho mình nhé!
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan: 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xả kho sim thần tài giá gốc cơ hội phát lộc phát tài cho gia chủ

Sim thần tài được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, người làm ăn lựa chọn. Bạn đang tìm mua một số sim đẹp mang nhiều ý nghĩa? Hãy tham khảo...