Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Chuyển đổi sim 11 số thành 10 số, sim số đẹp 11 số khan hiếm

Thị trường khan hiếm sim 11 số
Sau khi các nhà mạng ra thông báo về việc chuyển đổi từ sim 11 số thành sim 10 số, thị trường sim 11 số trở nên sôi động hơn. Việc săn mua sim số đẹp đã khó giờ lại càng khó hơn để mua được sim số đẹp 11 số.
Chuyển đổi sim 11 số thành 10 số, sim số đẹp 11 số khan hiếm

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Vinaphone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0949.08.4444   Giá: 10,000,000   < - > 091.12345.44   Giá: 5,000,000
0949.28.5678   Giá: 10,000,000   < - > 091.12345.49   Giá: 5,000,000
0949.43.53.63   Giá: 10,000,000   < - > 091.12345.50   Giá: 5,000,000
0949.79.80.81   Giá: 10,000,000   < - > 091.12345.51   Giá: 5,000,000
0949.79.8998   Giá: 10,000,000   < - > 091.12345.52   Giá: 5,000,000
0949.88.44.88   Giá: 10,000,000   < - > 091.12345.53   Giá: 5,000,000
0949.88.44.88   Giá: 10,000,000   < - > 091.12345.70   Giá: 5,000,000
09 1890 1975   Giá: 10,000,000   < - > 091.12345.71   Giá: 5,000,000
0888 833988   Giá: 9,999,000   < - > 091.12345.72   Giá: 5,000,000
0911.05.39.79   Giá: 9,999,000   < - > 091.12345.73   Giá: 5,000,000
0949.789.000   Giá: 9,999,000   < - > 091.12345.74   Giá: 5,000,000
0888 587779   Giá: 9,900,000   < - > 091.12345.75   Giá: 5,000,000
0888 923979   Giá: 9,900,000   < - > 091.15.5.1992   Giá: 5,000,000
0888.08.09.98   Giá: 9,900,000   < - > 091.1986.078   Giá: 5,000,000
0888.08.09.98   Giá: 9,900,000   < - > 091.1998.689   Giá: 5,000,000
0888.08.86.08   Giá: 9,900,000   < - > 091.1999.286   Giá: 5,000,000
0888.08.86.08   Giá: 9,900,000   < - > 091.333.28.29   Giá: 5,000,000
0888.09.09.98   Giá: 9,900,000   < - > 091.333.28.38   Giá: 5,000,000
0888.09.09.98   Giá: 9,900,000   < - > 091.333.2866   Giá: 5,000,000
0888.13.8688   Giá: 9,900,000   < - > 091.335.39.86   Giá: 5,000,000
0888.16.36.86   Giá: 9,900,000   < - > 091.44444.83   Giá: 5,000,000
0888.16.3979   Giá: 9,900,000   < - > 091.5678.268   Giá: 5,000,000
0888.23.3979   Giá: 9,900,000   < - > 091.626.79.68   Giá: 5,000,000
0888.35.3979   Giá: 9,900,000   < - > 091.636.79.68   Giá: 5,000,000
0888.595.868   Giá: 9,900,000   < - > 091.737.7878   Giá: 5,000,000
0888.63.3979   Giá: 9,900,000   < - > 091.858.36.36   Giá: 5,000,000
0888.91.3979   Giá: 9,900,000   < - > 091.9999.466   Giá: 5,000,000
09.19.29.5995   Giá: 9,900,000   < - > 0911 082009   Giá: 5,000,000
09.44.22.1999   Giá: 9,900,000   < - > 0911 107770   Giá: 5,000,000
09.44.22.44.33   Giá: 9,900,000   < - > 0911 109199   Giá: 5,000,000
09.44.22.44.55   Giá: 9,900,000   < - > 0911 110114   Giá: 5,000,000
09.44.22.44.77   Giá: 9,900,000   < - > 0911 110115   Giá: 5,000,000
091.77.88.222   Giá: 9,900,000   < - > 0911 110116   Giá: 5,000,000
0911 111221   Giá: 9,900,000   < - > 0911 111676   Giá: 5,000,000
0911 111655   Giá: 9,900,000   < - > 0911 111791   Giá: 5,000,000
0911 919989   Giá: 9,900,000   < - > 0911 111826   Giá: 5,000,000
0911 922789   Giá: 9,900,000   < - > 0911 111835   Giá: 5,000,000
0911 939789   Giá: 9,900,000   < - > 0911 112679   Giá: 5,000,000
0911 959789   Giá: 9,900,000   < - > 0911 115699   Giá: 5,000,000
0911 969789   Giá: 9,900,000   < - > 0911 116600   Giá: 5,000,000
0911 978789   Giá: 9,900,000   < - > 0911 118379   Giá: 5,000,000
0911 992789   Giá: 9,900,000   < - > 0911 175557   Giá: 5,000,000
0911 993789   Giá: 9,900,000   < - > 0911 262226   Giá: 5,000,000
0911 995789   Giá: 9,900,000   < - > 0911 299989   Giá: 5,000,000
0911 998789   Giá: 9,900,000   < - > 0911 379866   Giá: 5,000,000
0911.89.1368   Giá: 9,900,000   < - > 0911 379886   Giá: 5,000,000
0912 669686   Giá: 9,900,000   < - > 0911 391169   Giá: 5,000,000
0912.44.2468   Giá: 9,900,000   < - > 0911 467899   Giá: 5,000,000
0916 193456   Giá: 9,900,000   < - > 0911 555544   Giá: 5,000,000
0916 368379   Giá: 9,900,000   < - > 0911 595688   Giá: 5,000,000
0916.44.00.55   Giá: 9,900,000   < - > 0911 636838   Giá: 5,000,000
0917 409888   Giá: 9,900,000   < - > 0911 636968   Giá: 5,000,000
0919 366555   Giá: 9,900,000   < - > 0911 638368   Giá: 5,000,000
0919 366555   Giá: 9,900,000   < - > 0911 666226   Giá: 5,000,000
0919 861985   Giá: 9,900,000   < - > 0911 668228   Giá: 5,000,000
0919.22.25.25   Giá: 9,900,000   < - > 0911 696269   Giá: 5,000,000
0943 385385   Giá: 9,900,000   < - > 0911 696678   Giá: 5,000,000
0943 588599   Giá: 9,900,000   < - > 0911 786686   Giá: 5,000,000
0943 588599   Giá: 9,900,000   < - > 0911 786978   Giá: 5,000,000
0944 442014   Giá: 9,900,000   < - > 0911 791994   Giá: 5,000,000
0946.13.7979   Giá: 9,900,000   < - > 0911 855588   Giá: 5,000,000
0947 660660   Giá: 9,900,000   < - > 0911 866696   Giá: 5,000,000
0888 681686   Giá: 9,800,000   < - > 0911 878678   Giá: 5,000,000
0888 886998   Giá: 9,800,000   < - > 0911 896669   Giá: 5,000,000
0888 989689   Giá: 9,800,000   < - > 0911 898869   Giá: 5,000,000
0888.1999.69   Giá: 9,800,000   < - > 0911 968979   Giá: 5,000,000
0888.89.6686   Giá: 9,800,000   < - > 0911 971789   Giá: 5,000,000
0888.96.39.79   Giá: 9,800,000   < - > 0911 972789   Giá: 5,000,000
0888.98.99.68   Giá: 9,800,000   < - > 0911 973789   Giá: 5,000,000
08888 5.9998   Giá: 9,800,000   < - > 0911 975789   Giá: 5,000,000
08888 56669   Giá: 9,800,000   < - > 0911 986996   Giá: 5,000,000
08888.1.1968   Giá: 9,800,000   < - > 0911 990996   Giá: 5,000,000
088888.96.86   Giá: 9,800,000   < - > 0911.01.1981   Giá: 5,000,000
088889.68.79   Giá: 9,800,000   < - > 0911.01.1985   Giá: 5,000,000
09.16.15.88.66   Giá: 9,800,000   < - > 0911.01.2010   Giá: 5,000,000
091.222.2002   Giá: 9,800,000   < - > 0911.01.2011   Giá: 5,000,000
0911 286386   Giá: 9,800,000   < - > 0911.01.2015   Giá: 5,000,000
0911 911983   Giá: 9,800,000   < - > 0911.02.1982   Giá: 5,000,000
0911 931993   Giá: 9,800,000   < - > 0911.02.2008   Giá: 5,000,000
0911 951995   Giá: 9,800,000   < - > 0911.02.2016   Giá: 5,000,000
0911 971997   Giá: 9,800,000   < - > 0911.02.2017   Giá: 5,000,000
0911 991983   Giá: 9,800,000   < - > 0911.02.2018   Giá: 5,000,000
0911.86.2345   Giá: 9,800,000   < - > 0911.03.1981   Giá: 5,000,000
0912.510.510   Giá: 9,800,000   < - > 0911.03.1984   Giá: 5,000,000
0915 559090   Giá: 9,800,000   < - > 0911.03.2004   Giá: 5,000,000
0915.28.2345   Giá: 9,800,000   < - > 0911.03.2010   Giá: 5,000,000
0916.34.0000   Giá: 9,800,000   < - > 0911.03.2018   Giá: 5,000,000
0919.26.1368   Giá: 9,800,000   < - > 0911.03.2019   Giá: 5,000,000
0945 696996   Giá: 9,800,000   < - > 0911.04.2008   Giá: 5,000,000
0946 388399   Giá: 9,800,000   < - > 0911.04.2009   Giá: 5,000,000
0948 117788   Giá: 9,800,000   < - > 0911.04.2016   Giá: 5,000,000
0948 181881   Giá: 9,800,000   < - > 0911.04.2017   Giá: 5,000,000
0888 681994   Giá: 9,786,000   < - > 0911.04.2019   Giá: 5,000,000
0888 912912   Giá: 9,750,000   < - > 0911.05.1988   Giá: 5,000,000
0941 196196   Giá: 9,750,000   < - > 0911.05.2000   Giá: 5,000,000
0946.05.8668   Giá: 9,656,000   < - > 0911.05.96.96   Giá: 5,000,000
0888 016668   Giá: 9,600,000   < - > 0911.08.2014   Giá: 5,000,000
0888 600668   Giá: 9,600,000   < - > 0911.088898.   Giá: 5,000,000
0888 789686   Giá: 9,600,000   < - > 0911.09.1980   Giá: 5,000,000
0888 817779   Giá: 9,600,000   < - > 0911.09.1981   Giá: 5,000,000
>>> Tham khảo hướng dẫn chọn sim Vinaphone số đẹp giá rẻ.

Hướng dẫn chọn mua sim Vinaphone số đẹp giá rẻ.

Theo Cục Viễn thông sau khi việc đổi mã vùng điện thoại cố định kết thúc vào ngày 31/8 thì quá trình chuyển đổi số điện thoại di động sẽ bắt đầu.
Trước đây người ta thường không yêu thích sim 11 số vì cho rằng sim 11 số khó nhớ hơn sim 10 số, do đó giá cả của sim 11 số cũng có vẻ khiêm tốn hơn so với 10 số.  Trên thị trường sim 11 số trở nên khan hiếm và gây sốt trong thời gian qua. Các đại lý giữ hàng để chờ ngày chuyển đổi, do đó số lượng sim 11 số không đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng. Giá cả tăng lên mạnh mẽ.
Theo các đại lý sim thẻ hiện tại sim 11 số có độ hot không hề kém cạnh sim 10 số. Nhiều người bắt đầu săn lùng sim số đẹp 11 số nhưng không phải ai cũng tìm được theo đúng ý muốn. Nhận thấy điều đó, đại lý sim chúng tôi đã đưa ra thị trường hàng loạt các sim số đẹp 11 số với giá cả phải chăng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. 
Để lựa chọn sim số đẹp dễ nhớ 11 số chúng ta nên tham khảo qua một số kiểu sim đang được ưa chuộng trên thị trường:
+ Sim tứ quý : trong các dòng sim đẹp thì sim tứ quý được ưa chuộng nhất, đây là dòng sim có đuôi là 4 chữ số giống nhau tạo nên cặp tứ quý. Nếu bạn muốn dùng sim tứ quý thay vì 10 số thì sim 11 số cũng là một sự lựa chọn không tồi vì giá rẻ hơn rất nhiều.
+ Sim năm sinh : đây là dòng sim có đuôi là năm sinh của bạn như sim 016*1998, 012*1997 … hoặc đuôi 6 chữ số cuối là ngày tháng năm sinh của bạn. Ví dụ như bạn sinh vào ngày 12 tháng 5 năm 1995 thì đuôi sim năm sinh của bạn sẽ là 016*120595, 012*120595 hoặc 018*120595.
+ Sim gánh đảo : là dòng sim có đuôi là những cặp số gánh đảo như 01*abba hay 01*bccb. Gía trị của chiếc sim gánh đảo phụ thuộc vào dãy số abba rất nhiều, nếu a b là 6, 8 hoặc 9 ghép lại tạo thành 6886, 8998 … thì đây là dòng sim đắt tiền. Còn với những số còn lại ghép thành abba thì dòng sim này giá khá bình dân so với những dòng tứ quý hay phát lộc.
+ Sim số lặp : kiểu sim này khá giống với sim gánh đảo chỉ khác điều 2 cặp số trong dãy số không đảo nhau mà lặp lại 2 lần như 01*abab hay 01*bdbd.
+ Sim số kép : dòng sim này có đuôi sim là aabb hay bbdd, dòng sim này khá được người dùng ưu chuộng vì rất dễ nhớ, dễ gây ấn tượng với những người hay liên lạc với bạn.
+ Sim số tiến : dòng sim này đúng như tên gọi của nó là dãy số cuối trong sim sẽ là những số tiến, ví dụ 1358, 3469, 2479 … vì bài viết này nói về những dòng sim giá rẻ dễ nhớ nên chúng tôi sẽ không đề cập đến những chiếc sim quá đẹp vì những chiếc sim đó giá rất cáo và cũng rất khó mua.
+ Sim tam hoa : đây là dòng sim có đuôi sim là 3 chữ số giống nhau, tạo nên cặp tam hoa trong sim. Nếu là sim 10 số thì sim tam hoa 888,sim tam hoa 9999 giá rất cao nhưng với sim 11 số giá chỉ rẻ bằng 1 nửa hoặc 1/3 so với sim 10 số. Dòng sim tam hoa 11 số này cũng rất hút khách.
Đến với chúng tôi bạn sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề chất lượng sản phẩm hay thái độ phục vụ. Chúng tôi đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình để đạt được sự hài lòng từ quý khách.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan: 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xả kho sim thần tài giá gốc cơ hội phát lộc phát tài cho gia chủ

Sim thần tài được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, người làm ăn lựa chọn. Bạn đang tìm mua một số sim đẹp mang nhiều ý nghĩa? Hãy tham khảo...