Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Sim hợp phong thủy, cách chọn sim năm sinh 2008

Tìm mua sim số đẹp hợp phong thủy năm sinh 2008
Để mua sim số đẹp có nhiều cách nhưng để mua sim số đẹp hợp tuổi hợp năm sinh không phải ai trong chúng ta cũng có thể chọn và mua được. Bài viết hôm nay sẽ giúp chúng ta có cách lựa chọn và mua sim năm sinh 2008 hợp phong thủy.
Sim hợp phong thủy, cách chọn sim năm sinh 2008

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp Viettel :
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0976 058555   Giá: 8,000,000   < - > 0971.08.1997   Giá: 5,000,000
0976 192468   Giá: 8,000,000   < - > 0971.09.11.88   Giá: 5,000,000
0976 586866   Giá: 8,000,000   < - > 0971.09.1997   Giá: 5,000,000
0976 666119   Giá: 8,000,000   < - > 0971.10.1818   Giá: 5,000,000
0976 799968   Giá: 8,000,000   < - > 0971.10.1995   Giá: 5,000,000
0976 883686   Giá: 8,000,000   < - > 0971.12.1818   Giá: 5,000,000
0976 966899   Giá: 8,000,000   < - > 0971.13.11.88   Giá: 5,000,000
0976.314.314   Giá: 8,000,000   < - > 0971.14.11.88   Giá: 5,000,000
0976.86.79.88   Giá: 8,000,000   < - > 0971.15.1818   Giá: 5,000,000
0976.89.86.88   Giá: 8,000,000   < - > 0971.19.11.88   Giá: 5,000,000
0977 383393   Giá: 8,000,000   < - > 0971.19.1818   Giá: 5,000,000
0977 536668   Giá: 8,000,000   < - > 0971.21.11.88   Giá: 5,000,000
0977 569779   Giá: 8,000,000   < - > 0971.23.11.88   Giá: 5,000,000
0977 688883   Giá: 8,000,000   < - > 0971.23.9966   Giá: 5,000,000
0977 728868   Giá: 8,000,000   < - > 0971.24.11.88   Giá: 5,000,000
0978 698898   Giá: 8,000,000   < - > 0971.25.11.88   Giá: 5,000,000
0979.05.1995   Giá: 8,000,000   < - > 0971.26.11.88   Giá: 5,000,000
0979.14.6668   Giá: 8,000,000   < - > 0971.26.1991   Giá: 5,000,000
0979.85.1985   Giá: 8,000,000   < - > 0971.26.29.29   Giá: 5,000,000
0979.88.1993   Giá: 8,000,000   < - > 0971.27.11.88   Giá: 5,000,000
09799.01.333   Giá: 8,000,000   < - > 0971.28.1818   Giá: 5,000,000
098.10.7.1989   Giá: 8,000,000   < - > 0971.28.1993   Giá: 5,000,000
098.123.7788   Giá: 8,000,000   < - > 0971.29.11.88   Giá: 5,000,000
098.15.2.1991   Giá: 8,000,000   < - > 0971.29.1989   Giá: 5,000,000
098.15.4.8886   Giá: 8,000,000   < - > 0971.30.11.88   Giá: 5,000,000
098.15.9.1989   Giá: 8,000,000   < - > 0971.30.8899   Giá: 5,000,000
098.179.7788   Giá: 8,000,000   < - > 0971.32.7799   Giá: 5,000,000
0981 111939   Giá: 8,000,000   < - > 0971.33.1994   Giá: 5,000,000
0981 126699   Giá: 8,000,000   < - > 0971.3333.78   Giá: 5,000,000
0981 129696   Giá: 8,000,000   < - > 0971.3333.78   Giá: 5,000,000
0981 156699   Giá: 8,000,000   < - > 0971.368.268   Giá: 5,000,000
0981 208688   Giá: 8,000,000   < - > 0971.38.1818   Giá: 5,000,000
0981 238239   Giá: 8,000,000   < - > 0971.39.1998   Giá: 5,000,000
0981 253666   Giá: 8,000,000   < - > 0971.4444.68   Giá: 5,000,000
0981 286699   Giá: 8,000,000   < - > 0971.4444.68   Giá: 5,000,000
0981 286986   Giá: 8,000,000   < - > 0971.46.8886   Giá: 5,000,000
0981 353939   Giá: 8,000,000   < - > 0971.52.7879   Giá: 5,000,000
0981 368179   Giá: 8,000,000   < - > 0971.52.92.92   Giá: 5,000,000
0981 536373   Giá: 8,000,000   < - > 0971.52.92.92   Giá: 5,000,000
0981 686996   Giá: 8,000,000   < - > 0971.55.1980   Giá: 5,000,000
0981 699599   Giá: 8,000,000   < - > 0971.55.1981   Giá: 5,000,000
0981 699968   Giá: 8,000,000   < - > 0971.55.1983   Giá: 5,000,000
0981 811994   Giá: 8,000,000   < - > 0971.56.1991   Giá: 5,000,000
0981 879686   Giá: 8,000,000   < - > 0971.58.1818   Giá: 5,000,000
0981 879886   Giá: 8,000,000   < - > 0971.58.1990   Giá: 5,000,000
0981 886899   Giá: 8,000,000   < - > 0971.58.1991   Giá: 5,000,000
0981 889686   Giá: 8,000,000   < - > 0971.58.59.58   Giá: 5,000,000
0981 959979   Giá: 8,000,000   < - > 0971.60.6969   Giá: 5,000,000
0981 968222   Giá: 8,000,000   < - > 0971.60.8899   Giá: 5,000,000
0981 985989   Giá: 8,000,000   < - > 0971.62.1988   Giá: 5,000,000
0981 989689   Giá: 8,000,000   < - > 0971.62.1989   Giá: 5,000,000
0981.47.57.67   Giá: 8,000,000   < - > 0971.62.1991   Giá: 5,000,000
0981.722.777   Giá: 8,000,000   < - > 0971.62.6699   Giá: 5,000,000
0981.838.898   Giá: 8,000,000   < - > 0971.62.6866   Giá: 5,000,000
0981.839.139   Giá: 8,000,000   < - > 0971.62.6969   Giá: 5,000,000
0981.88.7879   Giá: 8,000,000   < - > 0971.62.7799   Giá: 5,000,000
0981.886.896   Giá: 8,000,000   < - > 0971.63.1988   Giá: 5,000,000
0981.89.77.89   Giá: 8,000,000   < - > 0971.63.6969   Giá: 5,000,000
0981.89.77.89   Giá: 8,000,000   < - > 0971.63.7799   Giá: 5,000,000
0981.899.699   Giá: 8,000,000   < - > 0971.65.6699   Giá: 5,000,000
0982 005222   Giá: 8,000,000   < - > 0971.65.6969   Giá: 5,000,000
0982 299688   Giá: 8,000,000   < - > 0971.65.8868   Giá: 5,000,000
0982 568678   Giá: 8,000,000   < - > 0971.65.9898   Giá: 5,000,000
0982 938293   Giá: 8,000,000   < - > 0971.66.5656   Giá: 5,000,000
0982 979279   Giá: 8,000,000   < - > 0971.689.989   Giá: 5,000,000
0982.692.868   Giá: 8,000,000   < - > 0971.69.59.69   Giá: 5,000,000
0983 253939   Giá: 8,000,000   < - > 0971.75.8899   Giá: 5,000,000
0983 333880   Giá: 8,000,000   < - > 0971.75.9779   Giá: 5,000,000
0983 583588   Giá: 8,000,000   < - > 0971.77.1990   Giá: 5,000,000
0983 831183   Giá: 8,000,000   < - > 0971.77.1992   Giá: 5,000,000
0983 989838   Giá: 8,000,000   < - > 0971.77.1995   Giá: 5,000,000
0983.09.1988   Giá: 8,000,000   < - > 0971.79.1998   Giá: 5,000,000
0983.9595.68   Giá: 8,000,000   < - > 0971.79.99.89   Giá: 5,000,000
0983.996622.   Giá: 8,000,000   < - > 0971.82.8889   Giá: 5,000,000
0984 399779   Giá: 8,000,000   < - > 0971.85.8889   Giá: 5,000,000
0984 751 751   Giá: 8,000,000   < - > 0971.85.9898   Giá: 5,000,000
0984 841991   Giá: 8,000,000   < - > 0971.880.886   Giá: 5,000,000
0985 189389   Giá: 8,000,000   < - > 0971.883.889   Giá: 5,000,000
0985 218777   Giá: 8,000,000   < - > 0971.92.1992   Giá: 5,000,000
0985 339688   Giá: 8,000,000   < - > 0971.968.168   Giá: 5,000,000
0985 422555   Giá: 8,000,000   < - > 0971.968.268   Giá: 5,000,000
0985 581868   Giá: 8,000,000   < - > 0971.968.868   Giá: 5,000,000
0985 688779   Giá: 8,000,000   < - > 0971.97.9966   Giá: 5,000,000
0985 695568   Giá: 8,000,000   < - > 0971.98.7779   Giá: 5,000,000
0985 861688   Giá: 8,000,000   < - > 0971.98.7879   Giá: 5,000,000
0985.17.19.19   Giá: 8,000,000   < - > 0971.98.9966   Giá: 5,000,000
0985.89.1998   Giá: 8,000,000   < - > 0971.99.8282   Giá: 5,000,000
0986 05 3939   Giá: 8,000,000   < - > 0972 138279   Giá: 5,000,000
0986 903777   Giá: 8,000,000   < - > 0972 288818   Giá: 5,000,000
0986.29.6866   Giá: 8,000,000   < - > 0972 288968   Giá: 5,000,000
0986.56.26.86   Giá: 8,000,000   < - > 0972 341996   Giá: 5,000,000
0987 308555   Giá: 8,000,000   < - > 0972 377868   Giá: 5,000,000
0987 657879   Giá: 8,000,000   < - > 0972 390333   Giá: 5,000,000
0987 770007   Giá: 8,000,000   < - > 0972 566655   Giá: 5,000,000
0987 782882   Giá: 8,000,000   < - > 0972 598599   Giá: 5,000,000
0987 926555   Giá: 8,000,000   < - > 0972 598998   Giá: 5,000,000
0987.25.8868   Giá: 8,000,000   < - > 0972 667887   Giá: 5,000,000
0988 016333   Giá: 8,000,000   < - > 0972 696899   Giá: 5,000,000
0988 039789   Giá: 8,000,000   < - > 0972 699679   Giá: 5,000,000
0988 262779   Giá: 8,000,000   < - > 0972 709799   Giá: 5,000,000
>>> Xem thêm hướng dẫn cách chọn sim hợp mệnh, hợp phong thủy.

Hướng dẫn cách chọn sim hợp mệnh, hợp phong thủy.

Việc chọn được một chiếc sim đẹp hợp năm sinh 2008 hay sim phong thủy cho năm sinh 2008 thì chúng ta phải am hiểu tử vi cung mệnh của năm sinh đó. Nhưng hiện nay chúng ta không cần phải bận tâm đến điều đó vì đã có các chuyên gia sim số đẹp, vì hầu hết những cửa hàng sim số đẹp như đại lý chúng tôi tại Hà Nội đều có những chuyên gia am hiểu sim số đẹp để lựa chọn được những chiếc sim phù hợp với người dùng.
Mọi chiếc sim đều có ý nghĩa của riêng nó và để giải mã thì chúng ta cần những người am hiểu sim số đẹp. Chúng ta muốn mua sim năm sinh 2008 thì nên biết qua một chút về cung mệnh tử vi của năm sinh này, để có sự lựa chọn chính xác hơn.
1. Sinh năm 2008 mệnh gì? màu gì?
Người sinh năm 2008 tức năm Mậu Tý, có Ngũ hành năm sinh là Tích Lịch Hoả, nhưng Mệnh Cung của Nam và Nữ khác nhau:
Nam sinh năm 2008 thuộc cung KHẢM, hành THUỶ, hướng Bắc, quái số 1, sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh (Đông, Đông Nam, Nam,  Bắc).
Màu sắc hợp mệnh: Các màu Trắng, Ghi, Xám để được Tương Sinh. Chọn các màu Đen,  Xanh da trời, Xanh nước biển,... để được Tương Hợp. Với các màu Đỏ, Tím, Hồng .. để được Tương khắc
Màu sắc Kỵ, cần tránh: Các màu Nâu, Vàng vì Mệnh cung đại diện cho các màu này bị xung khắc. Không nên dùng các màu Xanh lá cây.
Nữ sinh năm 2008 thuộc cung CẤN, hành THỔ, hướng Đông Bắc, quái số 5, sao Ngũ Hoàng, Tây tứ mệnh (Đông bắc, Tây, Tây Bắc, Tây Nam)
Màu sắc hợp mệnh: Các màu  Đỏ, Tím, Hồng  để được Tương Sinh. Chọn các màu Nâu, Vàng để được Tương Hợp. Với các màu Đen,  Xanh da trời, Xanh nước biển,.. để được Tương khắc
Màu sắc Kỵ, cần tránh: Các màu Xanh lá cây vì Mệnh cung đại diện cho các màu này bị xung khắc. Không nên dùng các màu: Trắng, Ghi, Xám .
2. Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi 2008 .
Sau khi đã hiểu biết về năm 2008 mệnh gì? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sim hợp tuổi 2008
Nếu bạn muốn chọn cho mình một sim hợp tuổi 2008 thì bạn có thể nghiên cứu Cách tra cứu sim hợp tuổi, sim hợp mệnh nhờ công cụ trực tuyến hoặc cần lưu ý những thông tin sau đây:
Một số điện thoại được gọi là đẹp về phong thủy hay còn gọi là Sim Phong Thủy bắt buộc phải hội tụ đầy đủ những yếu tố nhất định sau đây. 
Những con số trong dãy số sim hợp tuổi 2008 phải cân bằng. Có nghĩa là trong dãy số sim hợp tuổi 2008 của bạn phải bao gồm 10 con số ghép lại phải có đủ 5 số chẵn và phải cân bằng với 5 số lẻ.
Tổng điểm trong dãy số phải cao. Có nghĩa là đem cộng tổng những con số trong dãy số sim hợp tuổi 2008 gồm 10 chữ số lại với nhau ta có tổng số điểm cao lớn hơn hoặc bằng 9.
Đại lý của chúng tôi tại Hà Nội chuyên cung cấp sim số đẹp trên toàn quốc với nhiều đầu số mới đang hot như sim đầu số 089, đầu số 088, đầu số 086 ... cùng nhiều kiểu sim số đẹp đa dạng khác.
Rất hân hạnh được đón tiếp tất cả các khách hàng đến mua và trao đổi sim số đẹp với đại lý của chúng tôi!
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan: 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xả kho sim thần tài giá gốc cơ hội phát lộc phát tài cho gia chủ

Sim thần tài được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, người làm ăn lựa chọn. Bạn đang tìm mua một số sim đẹp mang nhiều ý nghĩa? Hãy tham khảo...