Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Lí do vì sao bạn nên mua sim số đẹp Vinaphone

Những lý do khiến bạn muốn mua sim số đẹp Vinaphone ngay lập tức
Bạn có biết lý do vì sao bạn nên mua sim Vina số đẹp? Bạn có thể mua sim Vina số đẹp ở đâu? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những loại sim số đẹp của Vinaphone như sim tam hoa, sim tứ quý, sim thần tài...bạn cùng tham khảo nhé.
Xem thêm:
Lí do vì sao bạn nên mua sim số đẹp Vinaphone 

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Vinaphone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

091.777.44.22   Giá: 9,000,000   < - > 0913.03.2018   Giá: 5,000,000
091.777.48.48   Giá: 9,000,000   < - > 0913.04.2016   Giá: 5,000,000
091.88.44.000   Giá: 9,000,000   < - > 0913.04.2018   Giá: 5,000,000
091.888.6969   Giá: 9,000,000   < - > 0913.04.2019   Giá: 5,000,000
091.888.99.44   Giá: 9,000,000   < - > 0913.05.2016   Giá: 5,000,000
091.89.89.000   Giá: 9,000,000   < - > 0913.05.65.05   Giá: 5,000,000
091.999.04.04   Giá: 9,000,000   < - > 0913.06.2002   Giá: 5,000,000
091.999.14.14   Giá: 9,000,000   < - > 0913.06.2006   Giá: 5,000,000
0911 109777   Giá: 9,000,000   < - > 0913.06.2019   Giá: 5,000,000
0911 111858   Giá: 9,000,000   < - > 0913.07.37.87   Giá: 5,000,000
0911 111956   Giá: 9,000,000   < - > 0913.08.18.48   Giá: 5,000,000
0911 366333   Giá: 9,000,000   < - > 0913.08.2017   Giá: 5,000,000
0911 523166   Giá: 9,000,000   < - > 0913.08.2018   Giá: 5,000,000
0911 651651   Giá: 9,000,000   < - > 0913.09.2011   Giá: 5,000,000
0911 888289   Giá: 9,000,000   < - > 0913.09.89.39   Giá: 5,000,000
0911.38.39.38   Giá: 9,000,000   < - > 0913.11.2017   Giá: 5,000,000
0911.61.4567   Giá: 9,000,000   < - > 0913.116.556   Giá: 5,000,000
0911.77.4953   Giá: 9,000,000   < - > 0913.12.2010   Giá: 5,000,000
0911.89.6668   Giá: 9,000,000   < - > 0913.12.2017   Giá: 5,000,000
0911.90.6668   Giá: 9,000,000   < - > 0913.15.8383   Giá: 5,000,000
0912 179111   Giá: 9,000,000   < - > 0913.16.97.97   Giá: 5,000,000
0912 409124   Giá: 9,000,000   < - > 0913.18.28.78   Giá: 5,000,000
0912 968979   Giá: 9,000,000   < - > 0913.20.08.08   Giá: 5,000,000
0912 999639   Giá: 9,000,000   < - > 0913.286.044   Giá: 5,000,000
0912.89.5588   Giá: 9,000,000   < - > 0913.286.991   Giá: 5,000,000
0913 199339   Giá: 9,000,000   < - > 0913.55.1995   Giá: 5,000,000
0913 333325   Giá: 9,000,000   < - > 0913.66.2004   Giá: 5,000,000
0913 333325   Giá: 9,000,000   < - > 0913.67.29.29   Giá: 5,000,000
0913 339229   Giá: 9,000,000   < - > 0913.79.06.86   Giá: 5,000,000
0914 568787   Giá: 9,000,000   < - > 0913.79.26.86   Giá: 5,000,000
0915 168111   Giá: 9,000,000   < - > 0913.88.66.00   Giá: 5,000,000
0915.29.6969   Giá: 9,000,000   < - > 0914 651919   Giá: 5,000,000
0915.365.179   Giá: 9,000,000   < - > 0914.01.2004   Giá: 5,000,000
0915.78.1234   Giá: 9,000,000   < - > 0914.03.2015   Giá: 5,000,000
0915.78.2345   Giá: 9,000,000   < - > 0914.03.2018   Giá: 5,000,000
0916 366889   Giá: 9,000,000   < - > 0914.03.2019   Giá: 5,000,000
0916 746746   Giá: 9,000,000   < - > 0914.04.2012   Giá: 5,000,000
0916 877788   Giá: 9,000,000   < - > 0914.05.2000   Giá: 5,000,000
0916.22.20.20   Giá: 9,000,000   < - > 0914.05.2012   Giá: 5,000,000
0916.58.6969   Giá: 9,000,000   < - > 0914.05.2017   Giá: 5,000,000
0916.97.4567   Giá: 9,000,000   < - > 0914.05.2019   Giá: 5,000,000
0917 410888   Giá: 9,000,000   < - > 0914.06.2003   Giá: 5,000,000
0917 567892   Giá: 9,000,000   < - > 0914.06.2015   Giá: 5,000,000
0917 774440   Giá: 9,000,000   < - > 0914.06.2018   Giá: 5,000,000
0917 774441   Giá: 9,000,000   < - > 0914.07.2014   Giá: 5,000,000
0917 774442   Giá: 9,000,000   < - > 0914.07.2016   Giá: 5,000,000
0917 774443   Giá: 9,000,000   < - > 0914.08.2002   Giá: 5,000,000
0917 774446   Giá: 9,000,000   < - > 0914.08.2010   Giá: 5,000,000
0917 774448   Giá: 9,000,000   < - > 0914.08.2013   Giá: 5,000,000
0917.11.66.00   Giá: 9,000,000   < - > 0914.08.2016   Giá: 5,000,000
0917.11.66.22   Giá: 9,000,000   < - > 0914.09.2008   Giá: 5,000,000
0917.11.69.69   Giá: 9,000,000   < - > 0914.09.2013   Giá: 5,000,000
0917.57.4567   Giá: 9,000,000   < - > 0914.09.2017   Giá: 5,000,000
0917.58.4567   Giá: 9,000,000   < - > 0914.10.2013   Giá: 5,000,000
0917.59.4567   Giá: 9,000,000   < - > 0914.12.2008   Giá: 5,000,000
0917.77.44.88   Giá: 9,000,000   < - > 0914.12.2019   Giá: 5,000,000
0918 936818   Giá: 9,000,000   < - > 0914.44.99.66   Giá: 5,000,000
0918.92.5666   Giá: 9,000,000   < - > 0914.57.1234   Giá: 5,000,000
0918.95.3666   Giá: 9,000,000   < - > 0914.79.9696   Giá: 5,000,000
0919 333168   Giá: 9,000,000   < - > 0914.919.555   Giá: 5,000,000
0919 807666   Giá: 9,000,000   < - > 0915 08 2000   Giá: 5,000,000
0919 842888   Giá: 9,000,000   < - > 0915 291789   Giá: 5,000,000
0919.16.78.79   Giá: 9,000,000   < - > 0915 295959   Giá: 5,000,000
0919.77.33.00   Giá: 9,000,000   < - > 0915 298299   Giá: 5,000,000
094.123.79.39   Giá: 9,000,000   < - > 0915 351984   Giá: 5,000,000
094.12345.44   Giá: 9,000,000   < - > 0915 499998   Giá: 5,000,000
094.888.3579   Giá: 9,000,000   < - > 0915 777179   Giá: 5,000,000
0941 238239   Giá: 9,000,000   < - > 0915 890789   Giá: 5,000,000
0941 414545   Giá: 9,000,000   < - > 0915.01.2017   Giá: 5,000,000
0941 468579   Giá: 9,000,000   < - > 0915.02.2003   Giá: 5,000,000
0941 879868   Giá: 9,000,000   < - > 0915.02.2011   Giá: 5,000,000
0941.22.00.22   Giá: 9,000,000   < - > 0915.03.2014   Giá: 5,000,000
0941.23.23.79   Giá: 9,000,000   < - > 0915.04.2012   Giá: 5,000,000
0941.84.39.79   Giá: 9,000,000   < - > 0915.04.2017   Giá: 5,000,000
0941.87.39.79   Giá: 9,000,000   < - > 0915.04.2018   Giá: 5,000,000
0941.87.87.79   Giá: 9,000,000   < - > 0915.04.2019   Giá: 5,000,000
0941.876543.   Giá: 9,000,000   < - > 0915.05.2014   Giá: 5,000,000
0941.88.3339   Giá: 9,000,000   < - > 0915.05.2017   Giá: 5,000,000
0942 200300   Giá: 9,000,000   < - > 0915.06.16.16   Giá: 5,000,000
0942 966969   Giá: 9,000,000   < - > 0915.06.2018   Giá: 5,000,000
0942.03.6868   Giá: 9,000,000   < - > 0915.07.2014   Giá: 5,000,000
0942.11.99.88   Giá: 9,000,000   < - > 0915.07.2017   Giá: 5,000,000
0942.3333 77   Giá: 9,000,000   < - > 0915.07.2019   Giá: 5,000,000
0943 457457   Giá: 9,000,000   < - > 0915.08.2017   Giá: 5,000,000
0943.18.0000   Giá: 9,000,000   < - > 0915.09.1984   Giá: 5,000,000
0943.668.968   Giá: 9,000,000   < - > 0915.09.2008   Giá: 5,000,000
0944 441976   Giá: 9,000,000   < - > 0915.09.2010   Giá: 5,000,000
0944.23.0000   Giá: 9,000,000   < - > 0915.12.12.52   Giá: 5,000,000
0944.73.0000   Giá: 9,000,000   < - > 0915.12.2015   Giá: 5,000,000
0945.81.6886   Giá: 9,000,000   < - > 0915.166.167   Giá: 5,000,000
0946 899889   Giá: 9,000,000   < - > 0915.1888.79   Giá: 5,000,000
0946.98.86.86   Giá: 9,000,000   < - > 0915.21.29.29   Giá: 5,000,000
0947 268868   Giá: 9,000,000   < - > 0915.28.1199   Giá: 5,000,000
0947 268868   Giá: 9,000,000   < - > 0915.293.789   Giá: 5,000,000
0947 353353   Giá: 9,000,000   < - > 0915.33.1985   Giá: 5,000,000
0947 88 33 66   Giá: 9,000,000   < - > 0915.33.1994   Giá: 5,000,000
0947 933979   Giá: 9,000,000   < - > 0915.33.1997   Giá: 5,000,000
0948 083999   Giá: 9,000,000   < - > 0915.38.58.98   Giá: 5,000,000
09 1102 1997   Giá: 9,000,000   < - > 0915.39.1996   Giá: 5,000,000
0888.08.48.68   Giá: 8,910,000   < - > 0915.39.96.96   Giá: 5,000,000
0888.09.09.39   Giá: 8,910,000   < - > 0915.49.53.78   Giá: 5,000,000
>>> Hướng dẫn cách mua sim số đẹp Vinaphone với giá rẻ.

Hướng dẫn cách mua sim số đẹp Vinaphone với giá rẻ.

1. Vài nét về tập đoàn VNPT
Được thành lập năm 1996 Vinaphone là mạng di động đầu tiên hoàn toàn do người Việt Nam xây dựng và phát triển. Lúc sơ khai ban đầu có khoảng 8.000 thuê bao sử dụng sim Vina. VNPT không ngừng phát triển, liên tục học tập, nghiên cứu công nghệ cao để áp dụng vào các dịch vụ tiện ích mình cung cấp. Vinaphone đã nhanh chóng phủ sóng toàn bộ các miền đất nước.
Vinaphone cũng là mạng di động đầu tiên cung cấp dịch vụ 3G cho người dùng và đạt được những thành tựu lớn. Tiếp bước với thành công đó Vinaphone đã tiếp tục triển khai công nghệ 4G để chuẩn bị sẵn sàng cho sự bùng nổ công nghệ mới.
2. Tại sao nên chọn mua sim số đẹp Vinaphone?
Hiện nay Vinaphone cung cấp dịch vụ trên 8 đầu số, phục vụ nhu cầu liên lạc của hơn 31 triệu khách hàng trên toàn quốc với hàng ngàn dịch vụ tiện ích được đánh giá cao về chất lượng.
Các đầu số của Vinaphone gồm:
SIM 10 số: 091, 094
SIM 11 số: 0123, 0124, 0125, 0127, 0129
Đặc biệt với chiến lược đem văn hóa vào sản phẩm đầu số 088 ra đời mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, thịnh vượng tạo ấn tượng cho người dùng.
Do sự đa dạng về đầu số sim nên số lượng sim số đẹp của Vinaphone cũng chiếm được ưu thế so với các nhà mạng khác.
Ngoài ra, khi sử dụng sim Vina bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề liên quan đến đường truyền hay lo lắng về dịch vụ 3G yếu… Cơ sở vật chất của VNPT đã được nâng cấp và cải tiến theo hướng hiện đại, do đó bạn hãy hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ mà nhà mạng lớn này cung cấp.
Không những thế, Vinaphone còn là một trong những nhà cung cấp nhiều gói dịch vụ ưu đãi nhất cho các thuê bao. Điển hình như các gói dịch vụ Internet MAX100, MAX200, BIG70…
3. Có những kiểu sim số đẹp nào?
* Sim Lục Quý
* Sim Tam Hoa
* Sim Số Lặp
* Sim Năm Sinh
* Sim Số Tiến
* Sim Lộc Phát…
Và rất nhiều loại sim khác trên bạn có thể tham khảo thêm.
Tất cả sim bán ra đều được đăng ký chính chủ nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm, ngoài ra chúng tôi còn giao hàng tại nhà trên phạm vi toàn quốc.
Vậy còn chần chừ gì nữa, các bạn hãy nhanh tay truy cập vào website để thỏa sức lựa chọn sim số đẹp cho bản thân. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng nhất có thể. Mọi thắc mắc cần giải đáp các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan: 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xả kho sim thần tài giá gốc cơ hội phát lộc phát tài cho gia chủ

Sim thần tài được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, người làm ăn lựa chọn. Bạn đang tìm mua một số sim đẹp mang nhiều ý nghĩa? Hãy tham khảo...