Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Hướng dẫn đăng ký gói khuyến mãi gọi Mobifone nhanh nhất

Cách kiểm tra các gói cước khuyến mãi trên sim Mobifone
Bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu các cách đọc sim số đẹp cho bạn tham khảo. Bài này chúng tôi giới thiệu gói khuyến mãi gọi Mobifone cho những ai đang dùng mạng mobifone.
Các gói khuyến mãi gọi Mobifone hiện nay được triển khai rất nhiều gói khác nhau bao gồm cả gói ngày, tháng, chu kỳ dài. Tuy nhiên, không phải gói cước nào khách hàng cũng đăng ký được vì Mobifone quy định, mỗi thuê bao có gói khuyến mãi khác nhau.
Xem thêm:
Hướng dẫn đăng ký gói khuyến mãi gọi Mobifone nhanh nhất

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0938 886000   Giá: 13,800,000   < - > 0938 797913   Giá: 6,000,000
0938 886168   Giá: 13,800,000   < - > 0938 797914   Giá: 6,000,000
0938 886333   Giá: 13,800,000   < - > 0938 797915   Giá: 6,000,000
0938 888179   Giá: 13,800,000   < - > 0938 797917   Giá: 6,000,000
0938 888586   Giá: 13,800,000   < - > 0938 797918   Giá: 6,000,000
0938 888812   Giá: 13,800,000   < - > 0938 797920   Giá: 6,000,000
0938 888857   Giá: 13,800,000   < - > 0938 797921   Giá: 6,000,000
0938 888860   Giá: 13,800,000   < - > 0938 797924   Giá: 6,000,000
0938 888861   Giá: 13,800,000   < - > 0938 797925   Giá: 6,000,000
0938 888862   Giá: 13,800,000   < - > 0938 797927   Giá: 6,000,000
0938 888864   Giá: 13,800,000   < - > 0938 797928   Giá: 6,000,000
0938 888867   Giá: 13,800,000   < - > 0938 797930   Giá: 6,000,000
0938 888875   Giá: 13,800,000   < - > 0938 797931   Giá: 6,000,000
0938 888876   Giá: 13,800,000   < - > 0938 797994   Giá: 6,000,000
0938 951999   Giá: 13,800,000   < - > 0938 801988   Giá: 6,000,000
0938.32.1234   Giá: 13,800,000   < - > 0938 803579   Giá: 6,000,000
0938.43.1234   Giá: 13,800,000   < - > 0938 805568   Giá: 6,000,000
0938.46.1234   Giá: 13,800,000   < - > 0938 807456   Giá: 6,000,000
0938.47.1234   Giá: 13,800,000   < - > 0938 808878   Giá: 6,000,000
0938.55.44.66   Giá: 13,800,000   < - > 0938 808968   Giá: 6,000,000
0938.55.44.99   Giá: 13,800,000   < - > 0938 809090   Giá: 6,000,000
0938.56.1234   Giá: 13,800,000   < - > 0938 861998   Giá: 6,000,000
0938.56.2345   Giá: 13,800,000   < - > 0938 862277   Giá: 6,000,000
0938.57.1234   Giá: 13,800,000   < - > 0938 865599   Giá: 6,000,000
0938.57.2345   Giá: 13,800,000   < - > 0938 872288   Giá: 6,000,000
0938.57.4567   Giá: 13,800,000   < - > 0938 887070   Giá: 6,000,000
0938.69.4567   Giá: 13,800,000   < - > 0938 888095   Giá: 6,000,000
0938.81.1234   Giá: 13,800,000   < - > 0938 888144   Giá: 6,000,000
0939 051888   Giá: 13,800,000   < - > 0938 888148   Giá: 6,000,000
0939 222211   Giá: 13,800,000   < - > 0938 888233   Giá: 6,000,000
0939 222220   Giá: 13,800,000   < - > 0938 888308   Giá: 6,000,000
0939 222244   Giá: 13,800,000   < - > 0938 888311   Giá: 6,000,000
0939 222293   Giá: 13,800,000   < - > 0938 888322   Giá: 6,000,000
0939.05.1234   Giá: 13,800,000   < - > 0938 888335   Giá: 6,000,000
0932 555500   Giá: 13,686,000   < - > 0938 888343   Giá: 6,000,000
0932 555515   Giá: 13,686,000   < - > 0938 888355   Giá: 6,000,000
0933 333958   Giá: 13,686,000   < - > 0938 888358   Giá: 6,000,000
0931.87.89.89   Giá: 13,600,000   < - > 0938 888359   Giá: 6,000,000
0898.568.868   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888375   Giá: 6,000,000
0901 593888   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888376   Giá: 6,000,000
0901.98.9988   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888400   Giá: 6,000,000
0901.98.9988   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888411   Giá: 6,000,000
0902 169988   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888433   Giá: 6,000,000
0902 753888   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888447   Giá: 6,000,000
0905 942942   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888455   Giá: 6,000,000
0931 935999   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888466   Giá: 6,000,000
0931.07.0000   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888478   Giá: 6,000,000
0931.962.999   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888500   Giá: 6,000,000
0932 266111   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888511   Giá: 6,000,000
0932.79.2999   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888556   Giá: 6,000,000
0934 400099   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888575   Giá: 6,000,000
0934 777776   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888658   Giá: 6,000,000
0935 510510   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888684   Giá: 6,000,000
0936 660011   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888690   Giá: 6,000,000
0938.566.555   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888711   Giá: 6,000,000
0938.646.646   Giá: 13,500,000   < - > 0938 888733   Giá: 6,000,000
0901 272888   Giá: 13,400,000   < - > 0938 888920   Giá: 6,000,000
0932 523252   Giá: 13,300,000   < - > 0938 888921   Giá: 6,000,000
0938 543999   Giá: 13,250,000   < - > 0938 888922   Giá: 6,000,000
0901 366388   Giá: 13,200,000   < - > 0938 888923   Giá: 6,000,000
0931 202999   Giá: 13,200,000   < - > 0938 888924   Giá: 6,000,000
0931 210000   Giá: 13,200,000   < - > 0938 888925   Giá: 6,000,000
0931.25.4444   Giá: 13,200,000   < - > 0938 888928   Giá: 6,000,000
0931.55.3456   Giá: 13,200,000   < - > 0938 888949   Giá: 6,000,000
0931.55.4567   Giá: 13,200,000   < - > 0938 888975   Giá: 6,000,000
0898 022888   Giá: 13,000,000   < - > 0938 893377   Giá: 6,000,000
0898 033888   Giá: 13,000,000   < - > 0938 896677   Giá: 6,000,000
0898 055888   Giá: 13,000,000   < - > 0938 909393   Giá: 6,000,000
0898 656656   Giá: 13,000,000   < - > 0938 909929   Giá: 6,000,000
0898 662662   Giá: 13,000,000   < - > 0938 919292   Giá: 6,000,000
0898 663663   Giá: 13,000,000   < - > 0938 922225   Giá: 6,000,000
0898 667667   Giá: 13,000,000   < - > 0938 944488   Giá: 6,000,000
0898 676676   Giá: 13,000,000   < - > 0938 953399   Giá: 6,000,000
0898 677677   Giá: 13,000,000   < - > 0938 955552   Giá: 6,000,000
0898 688788   Giá: 13,000,000   < - > 0938 966633   Giá: 6,000,000
0898 847888   Giá: 13,000,000   < - > 0938 966664   Giá: 6,000,000
0898 887779   Giá: 13,000,000   < - > 0938 966977   Giá: 6,000,000
0898 897779   Giá: 13,000,000   < - > 0938 986677   Giá: 6,000,000
0898 899669   Giá: 13,000,000   < - > 0938.02.89.89   Giá: 6,000,000
0898.60.66.88   Giá: 13,000,000   < - > 0938.21.8868   Giá: 6,000,000
0898.6666.39   Giá: 13,000,000   < - > 0938.23.33.43   Giá: 6,000,000
08989.00.888   Giá: 13,000,000   < - > 0938.2345.89   Giá: 6,000,000
0899 995757   Giá: 13,000,000   < - > 0938.31.31.68   Giá: 6,000,000
0899 996799   Giá: 13,000,000   < - > 0938.31.36.39   Giá: 6,000,000
0899 997887   Giá: 13,000,000   < - > 0938.3999.68   Giá: 6,000,000
0899 999566   Giá: 13,000,000   < - > 0938.68.5777   Giá: 6,000,000
09.01.05.8999   Giá: 13,000,000   < - > 0938.70.6886   Giá: 6,000,000
09.32.82.0000   Giá: 13,000,000   < - > 0938.79.39.52   Giá: 6,000,000
09.39.68.1999   Giá: 13,000,000   < - > 0938.79.90.79   Giá: 6,000,000
090.139.39.78   Giá: 13,000,000   < - > 0938.90.96.99   Giá: 6,000,000
0901 014567   Giá: 13,000,000   < - > 0939 142888   Giá: 6,000,000
0901 027999   Giá: 13,000,000   < - > 0939 222230   Giá: 6,000,000
0901 087087   Giá: 13,000,000   < - > 0939 222248   Giá: 6,000,000
0901 357090   Giá: 13,000,000   < - > 0939 222260   Giá: 6,000,000
0901 368090   Giá: 13,000,000   < - > 0939 222291   Giá: 6,000,000
0901 368091   Giá: 13,000,000   < - > 0939 222295   Giá: 6,000,000
0901 368139   Giá: 13,000,000   < - > 0939 222297   Giá: 6,000,000
0901 368179   Giá: 13,000,000   < - > 0939 222298   Giá: 6,000,000
0901 381668   Giá: 13,000,000   < - > 0939 258268   Giá: 6,000,000
0901 390168   Giá: 13,000,000   < - > 0939 402888   Giá: 6,000,000

>>> Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp Mobifone với giá rẻ.

 Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp Mobifone với giá rẻ.

Nhiều khách hàng thắc mắc tại sao mình không được đăng ký gọi Mobifone? Làm sao biết được gói khuyến mãi gọi Mobifone nào được đăng ký?. Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn biết được nguyên nhân cũng như nắm được chi tiết những gói mình được sử dụng.
Khuyến mãi Mobifone về gọi thoại và sms sẽ giúp bạn thoải mái liên lạc mà không phải mất nhiều chi phí. Nếu bạn không nắm chi tiết các gói khuyến mãi mình được tham gia bạn sẽ bỏ lỡ ưu đãi mình nhận được trong khi người khác lại rất muốn nhận. Tham khảo ngay cú pháp kiểm tra gói khuyến mãi gọi mobifone được đăng ký và cài đặt ngay nhé
Làm sao biết được gói khuyến mãi gọi Mobifone nào được đăng ký
Mobifone quy định mỗi thuê bao có chương trình khuyến mãi gọi khác nhau và do đó không phải gói cước nào đang được nhiều người dùng bạn cũng có thể đăng ký.
Để kiểm tra gói cước khuyến mãi gọi Mobifone được đăng ký, hãy soạn ngay
KT DSKM gửi 999
(Cước gửi tin: 200đ/sms)
Sau khi gửi tin thành công, bạn sẽ nhận được SMS từ tổng đài Mobifone thông báo chi tiết các gói khuyến mãi gọi bạn được đăng ký.
Lưu ý cần nhớ khi kiểm tra khuyến mãi gọi Mobifone của thuê bao
Bản tin phản hồi sau khi gửi tin nhắn thành công sẽ nêu rõ thông tin của gói. Bạn chỉ được phép đăng ký những gói này, không thể đăng ký những gói khác.
Nếu gửi SMS thành công và hệ thống phản hồi bạn không có gói nào. Điều đó có nghĩa bạn chưa được tham gia đăng ký các gói khuyến mãi gọi Mobifone. Bạn có thể đăng ký 3G Mobifone để liên lạc online qua các ứng dụng tiết kiệm chi phí trong khi đợi những khuyến mãi khác trong thời gian đến.
Khách hàng có thể kiểm tra khuyến mãi gọi Mobifone mình được nhận nhiều lần trong ngày, không giới hạn.
Trên đây là hướng dẫn cách kiểm tra gói khuyến mãi gọi Mobifone bạn được đăng ký, hãy thao tác ngay kiểm tra và đăng ký sử dụng nhé. Các gói cước khuyến mãi Mobifone sẽ giúp bạn quản lý ngân sách điện thoại tốt hơn và an tâm liên lạc dài lâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xả kho sim thần tài giá gốc cơ hội phát lộc phát tài cho gia chủ

Sim thần tài được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, người làm ăn lựa chọn. Bạn đang tìm mua một số sim đẹp mang nhiều ý nghĩa? Hãy tham khảo...