Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Hướng dẫn chọn sim số đẹp cho 12 cung hoàng đạo

Chọn sim số đẹp cho 12 cung hoàng đạo
SIM số đẹp - Cung hoàng đạo là thuật ngữ trong chiêm tinh học và thiên văn học thời cổ. Các cung hoàng đạo là một vòng tròn 3600 và được phân chia thành 12 nhánh. Mỗi nhánh tương ứng với 1 cung, góc 300 . Để biết thêm về cách chọn sim bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.
Xem thêm:


Hướng dẫn chọn sim số đẹp cho 12 cung hoàng đạo

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Vinaphone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0949.199.899   Giá: 12,000,000   < - > 0888 868685   Giá: 5,000,000
0949.75.4444   Giá: 12,000,000   < - > 0888 870888   Giá: 5,000,000
0949.76.4444   Giá: 12,000,000   < - > 0888 880811   Giá: 5,000,000
0949.8888.33   Giá: 12,000,000   < - > 0888 880812   Giá: 5,000,000
0949.8888.77   Giá: 12,000,000   < - > 0888 880813   Giá: 5,000,000
0919 881983   Giá: 11,886,000   < - > 0888 880814   Giá: 5,000,000
0888 246668   Giá: 11,800,000   < - > 0888 880815   Giá: 5,000,000
0888.868.869   Giá: 11,800,000   < - > 0888 880816   Giá: 5,000,000
0888.889.689   Giá: 11,800,000   < - > 0888 880817   Giá: 5,000,000
0888.98.68.66   Giá: 11,800,000   < - > 0888 880819   Giá: 5,000,000
08888 66887   Giá: 11,800,000   < - > 0888 880820   Giá: 5,000,000
08888.666.58   Giá: 11,800,000   < - > 0888 880821   Giá: 5,000,000
08888.666.59   Giá: 11,800,000   < - > 0888 880822   Giá: 5,000,000
08889 56668   Giá: 11,800,000   < - > 0888 880823   Giá: 5,000,000
0888.8868.94   Giá: 11,700,000   < - > 0888 880825   Giá: 5,000,000
0888.8868.97   Giá: 11,700,000   < - > 0888 880826   Giá: 5,000,000
0888.8898.94   Giá: 11,700,000   < - > 0888 880827   Giá: 5,000,000
0916 147979   Giá: 11,700,000   < - > 0888 880829   Giá: 5,000,000
0949 201234   Giá: 11,700,000   < - > 0888 880830   Giá: 5,000,000
0888 989688   Giá: 11,500,000   < - > 0888 880831   Giá: 5,000,000
0888.8989.68   Giá: 11,500,000   < - > 0888 880832   Giá: 5,000,000
0911.91.6668   Giá: 11,500,000   < - > 0888 880834   Giá: 5,000,000
0912 081208   Giá: 11,500,000   < - > 0888 880835   Giá: 5,000,000
0918 648686   Giá: 11,500,000   < - > 0888 880837   Giá: 5,000,000
0918.02.6886   Giá: 11,500,000   < - > 0888 880840   Giá: 5,000,000
0919 081908   Giá: 11,500,000   < - > 0888 880841   Giá: 5,000,000
0919 081908   Giá: 11,500,000   < - > 0888 880842   Giá: 5,000,000
0919.05.6886   Giá: 11,500,000   < - > 0888 880843   Giá: 5,000,000
0941 929394   Giá: 11,500,000   < - > 0888 880844   Giá: 5,000,000
0946 690000   Giá: 11,500,000   < - > 0888 880845   Giá: 5,000,000
0949 479888   Giá: 11,500,000   < - > 0888 880846   Giá: 5,000,000
0949 979939   Giá: 11,500,000   < - > 0888 880847   Giá: 5,000,000
0914 315319   Giá: 11,430,000   < - > 0888 880849   Giá: 5,000,000
0944 219219   Giá: 11,430,000   < - > 0888 880850   Giá: 5,000,000
0945 092092   Giá: 11,430,000   < - > 0888 880851   Giá: 5,000,000
0945 469469   Giá: 11,430,000   < - > 0888 880852   Giá: 5,000,000
0915.44.7979   Giá: 11,400,000   < - > 0888 880855   Giá: 5,000,000
0888.20.4444   Giá: 11,250,000   < - > 0888 880856   Giá: 5,000,000
0917 301368   Giá: 11,200,000   < - > 0888 880857   Giá: 5,000,000
0888 138813   Giá: 11,000,000   < - > 0888 880859   Giá: 5,000,000
0888 885899   Giá: 11,000,000   < - > 0888 880860   Giá: 5,000,000
0888 968698   Giá: 11,000,000   < - > 0888 880861   Giá: 5,000,000
0888 968699   Giá: 11,000,000   < - > 0888 880862   Giá: 5,000,000
0888.888.302   Giá: 11,000,000   < - > 0888 880863   Giá: 5,000,000
09.44.22.55.22   Giá: 11,000,000   < - > 0888 880864   Giá: 5,000,000
09.44.22.77.22   Giá: 11,000,000   < - > 0888 880865   Giá: 5,000,000
09.44.22.88.22   Giá: 11,000,000   < - > 0888 880867   Giá: 5,000,000
09.44.33.1999   Giá: 11,000,000   < - > 0888 880870   Giá: 5,000,000
09.44.33.55.33   Giá: 11,000,000   < - > 0888 880871   Giá: 5,000,000
09.44.33.66.33   Giá: 11,000,000   < - > 0888 880872   Giá: 5,000,000
09.44.33.77.33   Giá: 11,000,000   < - > 0888 880873   Giá: 5,000,000
09.48.66.1999   Giá: 11,000,000   < - > 0888 880874   Giá: 5,000,000
091.646.3888   Giá: 11,000,000   < - > 0888 880875   Giá: 5,000,000
0911 779900   Giá: 11,000,000   < - > 0888 880876   Giá: 5,000,000
0911 796979   Giá: 11,000,000   < - > 0888 883893   Giá: 5,000,000
0911 888389   Giá: 11,000,000   < - > 0888 886690   Giá: 5,000,000
0911.594.999   Giá: 11,000,000   < - > 0888 886692   Giá: 5,000,000
0911.86.86.96   Giá: 11,000,000   < - > 0888 886694   Giá: 5,000,000
0911.93.3456   Giá: 11,000,000   < - > 0888 886695   Giá: 5,000,000
0912.376.376   Giá: 11,000,000   < - > 0888 886697   Giá: 5,000,000
0913 111110   Giá: 11,000,000   < - > 0888 886993   Giá: 5,000,000
0915 851368   Giá: 11,000,000   < - > 0888 888140   Giá: 5,000,000
0916 599777   Giá: 11,000,000   < - > 0888 888176   Giá: 5,000,000
0916.46.1999   Giá: 11,000,000   < - > 0888 888214   Giá: 5,000,000
0916.49.39.79   Giá: 11,000,000   < - > 0888 888243   Giá: 5,000,000
0917 577555   Giá: 11,000,000   < - > 0888 888419   Giá: 5,000,000
0917.59.3456   Giá: 11,000,000   < - > 0888 900668   Giá: 5,000,000
0918 439888   Giá: 11,000,000   < - > 0888 906669   Giá: 5,000,000
0919 225777   Giá: 11,000,000   < - > 0888 933988   Giá: 5,000,000
0919 868879   Giá: 11,000,000   < - > 0888 959998   Giá: 5,000,000
094.16.95999   Giá: 11,000,000   < - > 0888 959998   Giá: 5,000,000
094.999.2.666   Giá: 11,000,000   < - > 0888 967899   Giá: 5,000,000
0941.68.79.68   Giá: 11,000,000   < - > 0888 968697   Giá: 5,000,000
0942 869888   Giá: 11,000,000   < - > 0888 986696   Giá: 5,000,000
0942.86.7999   Giá: 11,000,000   < - > 0888 989878   Giá: 5,000,000
0943 221221   Giá: 11,000,000   < - > 0888 989978   Giá: 5,000,000
0943.18.4444   Giá: 11,000,000   < - > 0888 990789   Giá: 5,000,000
0944 332332   Giá: 11,000,000   < - > 0888.007.886   Giá: 5,000,000
0947 000066   Giá: 11,000,000   < - > 0888.01.03.09   Giá: 5,000,000
0947 000066   Giá: 11,000,000   < - > 0888.01.12.79   Giá: 5,000,000
0947 656656   Giá: 11,000,000   < - > 0888.04.7779   Giá: 5,000,000
0948 555553   Giá: 11,000,000   < - > 0888.11.99.79   Giá: 5,000,000
0948 662662   Giá: 11,000,000   < - > 0888.15.7879   Giá: 5,000,000
0948 665665   Giá: 11,000,000   < - > 0888.15.88.66   Giá: 5,000,000
0948 895678   Giá: 11,000,000   < - > 0888.161.886   Giá: 5,000,000
0948.66.11.66   Giá: 11,000,000   < - > 0888.1888.35   Giá: 5,000,000
0948.66.44.66   Giá: 11,000,000   < - > 0888.21.88.66   Giá: 5,000,000
0949.8888.22   Giá: 11,000,000   < - > 0888.29.88.66   Giá: 5,000,000
0949.8888.55   Giá: 11,000,000   < - > 0888.31.37.37   Giá: 5,000,000
0916 153666   Giá: 10,990,000   < - > 0888.359.379   Giá: 5,000,000
0888 283579   Giá: 10,900,000   < - > 0888.39.1568   Giá: 5,000,000
0888 383579   Giá: 10,900,000   < - > 0888.534.534   Giá: 5,000,000
0888 187779   Giá: 10,800,000   < - > 0888.539.839   Giá: 5,000,000
0888 357779   Giá: 10,800,000   < - > 0888.555.986   Giá: 5,000,000
0888 387779   Giá: 10,800,000   < - > 0888.56.3939   Giá: 5,000,000
0888 683686   Giá: 10,800,000   < - > 0888.56.76.96   Giá: 5,000,000
0888.73.77.79   Giá: 10,800,000   < - > 0888.61.6669   Giá: 5,000,000
0912 970970   Giá: 10,800,000   < - > 0888.63.1618   Giá: 5,000,000
094.88888.27   Giá: 10,800,000   < - > 0888.66.77.87   Giá: 5,000,000
0944 178686   Giá: 10,656,000   < - > 0888.67.67.87   Giá: 5,000,000
>>> Tham khảo video hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh, hợp tuổi

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh, hợp tuổi

Cung Hoàng đạo tạo ra bởi các nhà chiêm tinh học Babylon cổ đại từ 1645 trước Công nguyên. Vòng tròn 12 cung Hoàng Đạo hoàn hảo với 12 cung tương xứng với bốn mùa và 12 tháng. Các cung được phân chia làm bốn nhóm yếu tố (Lửa, Nước, Khí, Đất), mỗi nhóm yếu tố gồm 3 cung đại diện cho các cung có tính cách tương đồng với nhau.
Để chọn sim số đẹp cho 12 cung hoàng đạo ta cần phải hiểu rõ các đặc trưng cơ bản của mỗi cung.
1. Cung Bạch Dương (20/3-20/4)
Cung Bạch Dương được Hỏa Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần chiến tranh Mars trong thần thoại La Mã.
Đặc điểm chung của cung Bạch Dương: Bạch Dương là những người dễ hiểu nhất, thoải mái nhất và vô tư nhất trong vòng tròn hoàng đạo. Không nghĩ ngợi tính toán nhiều, họ hào phóng và tốt bụng với bạn bè, luôn sẵn sàng đứng lên vì lẽ phải và chẳng hề nghĩ ngợi hoặc phiền não khi mình trót cho đi quá nhiều.
Cung Bạch Dương hợp với các con số: 0, 4, 8
Sim số đẹp giá rẻ hợp với cung Bạch Dương là: sim tam hoa 0, sim tam hoa 4, sim tam hoa 8. Sim tứ quý 0, tứ quý 4, tứ quý 8 hoặc cũng có thể chọn sim số tiến 048, 448…
2. Cung Kim ngưu (21/4 – 20/5)
Cung Kim Ngưu được Kim Tinh bảo hộ, tượng trưng cho nữ thần Venus (Aphrodite của thần thoại Hy Lạp.)
Đặc điểm: Chẳng ai chắc chắn và vững vàng như Kim Ngưu. Là cung hoàng đạo thực tế nhất trong vòng tròn hoàng đạo, Kim Ngưu nổi tiếng với việc luôn là người chăm chỉ, kiên nhẫn, bền bỉ trong công việc. Kim Ngưu cũng ưa thích các giá trị truyền thống và nổi tiếng chung thủy trong tình yêu.
Con số hợp: 3, 7
Chọn sim số đẹp giá rẻ cho cung Kim ngưu:
Sim tam hoa: 333, 777
Sim tứ quý 3, tứ quý 7
Sim số lặp: 3377, 737…
Chẳng hạn:
sim tứ quý 7
3. Cung Song Tử (21/5 – 21/6)
Cung Song Tử được Thủy Tinh bảo hộ, tượng trưng cho thần đưa tin Mercury (Hermes).
* Đặc điểm:
Cung Song Tử được mệnh danh là cung hoàng đạo khôn khéo và thông minh nhất trong 12 cung hoàng đạo, họ có khả năng ăn nói trời phú và một trí óc thiên tài, họ rất được lòng mọi người xung quanh kể cả những người mới gặp lần đầu.
Con số hợp: 4, 5
Chọn sim cho cung Song Tử:
Sim tam hoa 4, sim tam hoa 5
Sim tứ quý 4, sim tứ quý 5.
Sim gánh đảo: 454, 545…
4. Cung Cự Giải (22/6 -22/7)
Cung Cự Giải được Mặt Trăng bảo hộ, tượng trưng cho nữ thần hôn nhân gia đình Junon (Hera trong thần thoại Hy Lạp)
* Đặc điểm:
Đây là cung hoàng đạo thiên về tình cảm nhất, họ hết mực thương yêu mọi người xung quanh, quan tâm, chăm sóc tất cả mọi người. Họ là nguồn ấm áp sưởi ấm trái tim bất cứ ai do vậy Cự giải được hầu hết mọi người thương mến.
Con số hợp: 4, 9, 6
Chọn sim hợp tuổi cho cung cự giải:
Sim tam hoa, sim tứ quý đuôi 4, 9
Sim số tiến: 469...
Chẳng hạn: 
sim cho cung cự giải
4. Cung Sư tử (23/7 -23/8)
Cung Sư Tử được Mặt Trời bảo hộ, tượng trưng cho thần mặt trời Helios
* Đặc điểm:
Sư tử là những người hòa đồng, sôi nổi, họ luôn đạt được sự chú ý của mọi người xung quanh. Tính cách sôi nổi phóng khoáng ấy đã khiến họ trở thành trung tâm của mọi bữa tiệc, là điểm đến của mọi ánh nhìn ngưỡng mộ. Họ luôn đi đầu các phong trào, có lẽ các chương trình thiếu những hoạt náo viên Sư tử thì khó có thể thành công rực rỡ được.
Sư tử hợp với SIM có chứa con số 8.
Con số 8 đại diện cho việc theo đuổi tiền bạc và sự nghiệp, nó thể hiện cho sự tự tin, mạnh mẽ và thành công về vật chất. Nó đại diện cho sự giàu có, quyền lực, sự phát đạt và vượng quý về sau.
Những sim số đẹp có thể kể đến như: sim tứ quý 8, sim phát lộc 86, sim phát phát lộc 886 hoặc 668.
Ví dụ bạn có thể chọn sim viettel có đầu 096 và đuôi là 668 có dạng: 096x668.
6. Cung Xử nữ (23/8 -22/9)
Cung Xử Nữ được Thủy Tinh bảo hộ, tượng trưng cho trí tuệ, lòng chung thủy, cầu toàn nguyên tắc.
* Đặc điểm:
Cung Xử nữ nổi tiếng về độ chăm chỉ, cẩn thận với trí thông minh vượt trội. Họ có tầm nhìn bao quát, khả năng tổng hợp, phân tích vấn đề tuyệt vời. Sự thông thái của họ sẽ đem đến cho họ những cơ hội có một không hai, và một điều chắc chắn là Xử Nữ không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội đó. Khả năng nắm bắt cơ hội tài tình khiến họ trở nên thành công trong hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống. Họ là những con người cầu toàn, nhất quyết phải làm cho mọi việc trở nên hoàn hảo.
Do những đặc điểm trên mà cung Xử nữ hợp với các con số 1, 7
Sim số đẹp chứ con số 1 và 7 sẽ thể hiện được các điểm mạnh cũng như đặc trưng của Xử nữ. Con số 1 thể hiện sự độc tôn, đỉnh cao, độc nhất. Con số 7 thì đại diện cho sự thông minh, nhanh nhạy của Xử nữ. Hai con số này cùng kết hợp trong một số SIM sẽ thực sự là một điều may mắn, giúp cho Xử Nữ thành công trong mọi công việc. 
Sim tam hoa 1, sim tam hoa 7 là những lựa chọn không thể bỏ qua của Xử nữ.
Sim tứ quý 1 và tứ quý 7 cũng là lựa chọn thông minh.
Chẳng hạn bạn có thể chọn sim Vina 091x111 hoặc 094x777.
Tuyệt vời hơn nữa là sim tứ quý 094x7777, 091x1111.
Trên đây là cách chọn sim phù hợp với các cung hoàng đạo. Các bạn hãy chờ đón phần tiếp theo ở bài viết kế tiếp nhé.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xả kho sim thần tài giá gốc cơ hội phát lộc phát tài cho gia chủ

Sim thần tài được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, người làm ăn lựa chọn. Bạn đang tìm mua một số sim đẹp mang nhiều ý nghĩa? Hãy tham khảo...