Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Hướng dẫn chi tiết cách đọc sim số đẹp dễ dàng

Cách đọc sim điện thoại cơ bản và nhận biết sim số đẹp
Ngày nay cùng với sự phát triển của công nghệ điện tử - viễn thông, nhu cầu sử dụng điện thoại ngày càng tăng lên. Kéo theo đó là nhu cầu mua bán sim điện thoại cũng tăng. Khách hàng giờ đây đặc biệt quan tâm đến vấn đề sim số đẹp - một thứ mà họ coi là thể hiện đẳng cấp và độ chịu chơi của bản thân.
Hướng dẫn chi tiết cách đọc sim số đẹp dễ dàng

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0973 699777   Giá: 9,500,000   < - > 0961 999269   Giá: 5,170,000
0974 563563   Giá: 9,500,000   < - > 0961.12.12.18   Giá: 5,170,000
0974.6666.96   Giá: 9,500,000   < - > 0961.16.16.19   Giá: 5,170,000
0975.878.979   Giá: 9,500,000   < - > 0961.61.61.84   Giá: 5,170,000
0976 669995   Giá: 9,500,000   < - > 0961.63.63.69   Giá: 5,170,000
0977 357468   Giá: 9,500,000   < - > 0961.63.6866   Giá: 5,170,000
0978 868568   Giá: 9,500,000   < - > 0962 056205   Giá: 5,170,000
0978 868568   Giá: 9,500,000   < - > 0962 111161   Giá: 5,170,000
0978 888283   Giá: 9,500,000   < - > 0962 179139   Giá: 5,170,000
0978.13.1368   Giá: 9,500,000   < - > 0962 256866   Giá: 5,170,000
0979 587968   Giá: 9,500,000   < - > 0962 316231   Giá: 5,170,000
0979 698969   Giá: 9,500,000   < - > 0962 595688   Giá: 5,170,000
098 9669 896   Giá: 9,500,000   < - > 0962 609555   Giá: 5,170,000
098.19.00007   Giá: 9,500,000   < - > 0962 666885   Giá: 5,170,000
0981 113868   Giá: 9,500,000   < - > 0962 678123   Giá: 5,170,000
0981 248668   Giá: 9,500,000   < - > 0962.38.88.38   Giá: 5,170,000
0981 289989   Giá: 9,500,000   < - > 0962.62.62.17   Giá: 5,170,000
0981 333168   Giá: 9,500,000   < - > 0962.66.2001   Giá: 5,170,000
0981 833789   Giá: 9,500,000   < - > 0962.79.0369   Giá: 5,170,000
0981 888078   Giá: 9,500,000   < - > 0962.86.3789   Giá: 5,170,000
0981 986866   Giá: 9,500,000   < - > 0963 279222   Giá: 5,170,000
0981.074.999   Giá: 9,500,000   < - > 0963 339989   Giá: 5,170,000
0981.154.999   Giá: 9,500,000   < - > 0963 681386   Giá: 5,170,000
0981.174.999   Giá: 9,500,000   < - > 0963.63.63.87   Giá: 5,170,000
0981.254.999   Giá: 9,500,000   < - > 0963.84.3979   Giá: 5,170,000
0981.274.999   Giá: 9,500,000   < - > 0963.90.9996   Giá: 5,170,000
0981.354.999   Giá: 9,500,000   < - > 0964 403979   Giá: 5,170,000
0981.440.888   Giá: 9,500,000   < - > 0964 649669   Giá: 5,170,000
0981.470.999   Giá: 9,500,000   < - > 0964.13.3979   Giá: 5,170,000
0981.472.999   Giá: 9,500,000   < - > 0965 106510   Giá: 5,170,000
0981.524.999   Giá: 9,500,000   < - > 0965 139789   Giá: 5,170,000
0981.77.2345   Giá: 9,500,000   < - > 0965 176517   Giá: 5,170,000
0981.86.62.68   Giá: 9,500,000   < - > 0965 279289   Giá: 5,170,000
0982 333968   Giá: 9,500,000   < - > 0965 289989   Giá: 5,170,000
0982 588268   Giá: 9,500,000   < - > 0965 552866   Giá: 5,170,000
0982 838113   Giá: 9,500,000   < - > 0965 555004   Giá: 5,170,000
0984.89.1234   Giá: 9,500,000   < - > 0965 561102   Giá: 5,170,000
0985.340.666   Giá: 9,500,000   < - > 0965 596866   Giá: 5,170,000
0986 563868   Giá: 9,500,000   < - > 0965 956596   Giá: 5,170,000
0986.594.594   Giá: 9,500,000   < - > 0965 995669   Giá: 5,170,000
0987 871996   Giá: 9,500,000   < - > 0965 999585   Giá: 5,170,000
0987.16.4567   Giá: 9,500,000   < - > 0965.03.8868   Giá: 5,170,000
0988 282008   Giá: 9,500,000   < - > 0965.05.8868   Giá: 5,170,000
0988 638968   Giá: 9,500,000   < - > 0965.09.8868   Giá: 5,170,000
0988 814078   Giá: 9,500,000   < - > 0965.13.8868   Giá: 5,170,000
0988 969113   Giá: 9,500,000   < - > 0965.25.22.25   Giá: 5,170,000
0989 679579   Giá: 9,500,000   < - > 0965.39.6686   Giá: 5,170,000
0989 689979   Giá: 9,500,000   < - > 0965.52.25.52   Giá: 5,170,000
0869 637868   Giá: 9,486,000   < - > 0965.52.52.25   Giá: 5,170,000
0969 161777   Giá: 9,486,000   < - > 0965.56.96.56   Giá: 5,170,000
0979 166333   Giá: 9,486,000   < - > 0965.65.65.12   Giá: 5,170,000
0981 182777   Giá: 9,486,000   < - > 0965.65.65.23   Giá: 5,170,000
0981 338777   Giá: 9,486,000   < - > 0965.65.65.32   Giá: 5,170,000
0981 665777   Giá: 9,486,000   < - > 0965.69.68.66   Giá: 5,170,000
0981 768777   Giá: 9,486,000   < - > 0965.81.88.89   Giá: 5,170,000
0983 075777   Giá: 9,486,000   < - > 0965.81.8886   Giá: 5,170,000
0983 316777   Giá: 9,486,000   < - > 0965.85.1996   Giá: 5,170,000
0886 777775   Giá: 9,450,000   < - > 0965.86.86.83   Giá: 5,170,000
0976 576668   Giá: 9,420,000   < - > 0965.86.9996   Giá: 5,170,000
0886.191.888   Giá: 9,400,000   < - > 0965.91.91.92   Giá: 5,170,000
0961 458666   Giá: 9,400,000   < - > 0965.96.8889   Giá: 5,170,000
0962 842888   Giá: 9,400,000   < - > 0966 169998   Giá: 5,170,000
0976 910666   Giá: 9,400,000   < - > 0966 186678   Giá: 5,170,000
0981 130666   Giá: 9,400,000   < - > 0966 369998   Giá: 5,170,000
0981 304666   Giá: 9,400,000   < - > 0966 660119   Giá: 5,170,000
0868 288228   Giá: 9,350,000   < - > 0966 661558   Giá: 5,170,000
0868 921921   Giá: 9,350,000   < - > 0966 663556   Giá: 5,170,000
0868 966696   Giá: 9,350,000   < - > 0966 665828   Giá: 5,170,000
0961 906688   Giá: 9,350,000   < - > 0966 665922   Giá: 5,170,000
0961 946688   Giá: 9,350,000   < - > 0966 666314   Giá: 5,170,000
09666 86.186   Giá: 9,350,000   < - > 0966 669086   Giá: 5,170,000
0971 273456   Giá: 9,350,000   < - > 0966 879998   Giá: 5,170,000
0971 293456   Giá: 9,350,000   < - > 0966 956659   Giá: 5,170,000
0971 303456   Giá: 9,350,000   < - > 0966 979969   Giá: 5,170,000
0971 533456   Giá: 9,350,000   < - > 0966 990696   Giá: 5,170,000
0971 573456   Giá: 9,350,000   < - > 0966 996858   Giá: 5,170,000
0971 593456   Giá: 9,350,000   < - > 0966.07.07.09   Giá: 5,170,000
0971 673456   Giá: 9,350,000   < - > 0966.63.63.65   Giá: 5,170,000
0971 843456   Giá: 9,350,000   < - > 0966.68.68.90   Giá: 5,170,000
0971 853456   Giá: 9,350,000   < - > 0966.70.1986   Giá: 5,170,000
0971 943456   Giá: 9,350,000   < - > 0966.85.1986   Giá: 5,170,000
0979 886111   Giá: 9,350,000   < - > 0966.90.7779   Giá: 5,170,000
0975 869669   Giá: 9,340,000   < - > 0966.91.91.94   Giá: 5,170,000
0976 479669   Giá: 9,340,000   < - > 0966.95.1993   Giá: 5,170,000
0982 779669   Giá: 9,340,000   < - > 0966.99.2001   Giá: 5,170,000
0983 019669   Giá: 9,340,000   < - > 0966.99.2004   Giá: 5,170,000
0983 086089   Giá: 9,340,000   < - > 0967 793222   Giá: 5,170,000
0985 029696   Giá: 9,340,000   < - > 0967.11.8886   Giá: 5,170,000
0985 096669   Giá: 9,340,000   < - > 0967.33.8886   Giá: 5,170,000
0985 209669   Giá: 9,340,000   < - > 0967.39.8886   Giá: 5,170,000
0961 534888   Giá: 9,300,000   < - > 0968 045668   Giá: 5,170,000
0962 850666   Giá: 9,300,000   < - > 0968 176817   Giá: 5,170,000
0964 520888   Giá: 9,300,000   < - > 0968 218886   Giá: 5,170,000
0965.434.434   Giá: 9,300,000   < - > 0968 396866   Giá: 5,170,000
0966.33.55.39   Giá: 9,300,000   < - > 0968 658858   Giá: 5,170,000
0966.36.36.79   Giá: 9,300,000   < - > 0968 716871   Giá: 5,170,000
0973 334443   Giá: 9,300,000   < - > 0968 792688   Giá: 5,170,000
0973 334448   Giá: 9,300,000   < - > 0968 888516   Giá: 5,170,000
0973 567891   Giá: 9,300,000   < - > 0968 888551   Giá: 5,170,000
0973 567892   Giá: 9,300,000   < - > 0968 969993   Giá: 5,170,000

>>> Xem thêm hướng dẫn chọn sim từ 500 đến 1 triệu sao cho được số đẹp.

Hướng dẫn chọn sim từ 500 đến 1 triệu sao cho được số đẹp.

Có khá nhiều cách đọc sim số đẹp , nhưng trước hết phải kể đến cách đọc số ”chính thống” như sau:
[Mã mạng].[AAA].[BBBB]
- Mã mạng là mã phân biệt giữa các nhà cung cấp dịch vụ mạng, bao gồm ba số ( với đầu 10 chữ số), hoặc bốn số ( với đầu 11 chữ số). Mã mạng của Vinaphone là : 091, 094, 0123, 0125, 0127… của MobiFone là 090, 093, 0121, 0122, 0126.., của Viettel là 097, 098, 0166, 0168,…
- AAA: Ba số kế tiếp của số điện thoại.
- BBBB: Bốn số cuối cùng. Bốn số này quyết định sự đẹp hay xấu của số điện thoại, có thể tuỳ biến được theo nhiều cách, như : sim tứ quý (9999), sim lộc phát (6868, 6886, 8686 ),sim thần tài ( 7979, 3939, ), số kép (2233, 8899 ), số tiến ( 2345, 6789,),…
Ví dụ: số 0909325555 sẽ đọc là 090.932.5555
[Mã mạng và mã trung tâm].[AAA].[BBB]
Đây là cách thường được sử dụng để đọc các số di động 10 chữ số. Trong đó:
- Mã mạng và mã trung tâm: gồm bốn số ( với đầu 10 chữ số ), và năm số ( với đầu 11 chữ số ), Chẳng hạn : 0903, 0905, 0909, 01226…( MobiFone), 0914, 0918, 01234…(VinaPhone), 0982, 0985, 01668… (Viettel).
-AAA: Ba số kế tiếp
-BBB: Ba số cuối cùng
Bạn chỉ nên áp dụng cách đọc này với kiểu sim tam hoa ( 111, 222, 333, 444…) mới thấy đẹp.
Ví dụ: số 0909222333 sẽ đọc là 0909.222.333 ( rất đẹp ! ). Nhưng với số ở ví dụ trên, đọc theo cách này sẽ rất tầm thường : 0909.325.555.
Ngoài ra, còn có nhiều cách đọc số khác nữa, chẳng hạn với số 0908678910 mà đọc theo cách chính thống thì cũng xem như mất giá trị: 090.867.8910 ! Đọc: 0908.678910 mới có giá trị.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan: 
Nguồn:http://www.simsodeptuquy.com/2017/07/cach-doc-sim-so-dep.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xả kho sim thần tài giá gốc cơ hội phát lộc phát tài cho gia chủ

Sim thần tài được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, người làm ăn lựa chọn. Bạn đang tìm mua một số sim đẹp mang nhiều ý nghĩa? Hãy tham khảo...