Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Chia sẻ cách chọn sim số đẹp cho người sinh năm 7x

Mua sim số đẹp cho người sinh năm 7x
Những người sinh năm 7x là từ sinh năm 1970 đến năm 1979 là những người thuộc lớp tầng lớp trung tuổi trong xã hội hiện nay. Hiện tại đây là thế hệ kiếm được tiền nhiều nhất so với những thế hệ còn lại vì đang trong độ tuổi kiếm tiền, độ chín của sự nghiệp và họ cũng là người chi tiền mạnh nhất cho những sở thích của mình trong có cả chơi sim số đẹp.
Chia sẻ cách chọn sim số đẹp cho người sinh năm 7x

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0981 598555   Giá: 9,000,000   < - > 0868 880007   Giá: 5,000,000
0981 669689   Giá: 9,000,000   < - > 0868 880883   Giá: 5,000,000
0981 797179   Giá: 9,000,000   < - > 0868 881963   Giá: 5,000,000
0981 868399   Giá: 9,000,000   < - > 0868 881965   Giá: 5,000,000
0981 888179   Giá: 9,000,000   < - > 0868 882011   Giá: 5,000,000
0981 899686   Giá: 9,000,000   < - > 0868 882012   Giá: 5,000,000
0981 899886   Giá: 9,000,000   < - > 0868 882013   Giá: 5,000,000
0981 921990   Giá: 9,000,000   < - > 0868 882014   Giá: 5,000,000
0981.8888.90   Giá: 9,000,000   < - > 0868 882017   Giá: 5,000,000
0982.68.68.58   Giá: 9,000,000   < - > 0868 884568   Giá: 5,000,000
0983 889168   Giá: 9,000,000   < - > 0868 886179   Giá: 5,000,000
0983 898339   Giá: 9,000,000   < - > 0868 886279   Giá: 5,000,000
0983 968979   Giá: 9,000,000   < - > 0868 886579   Giá: 5,000,000
0983.73.75.77   Giá: 9,000,000   < - > 0868 893388   Giá: 5,000,000
0983.88.89.90   Giá: 9,000,000   < - > 0868 899234   Giá: 5,000,000
0983.972.279   Giá: 9,000,000   < - > 0868 909886   Giá: 5,000,000
0984.31.32.33   Giá: 9,000,000   < - > 0868 909899   Giá: 5,000,000
0984.31.32.33   Giá: 9,000,000   < - > 0868 911779   Giá: 5,000,000
0985 258285   Giá: 9,000,000   < - > 0868 918898   Giá: 5,000,000
0985 866660   Giá: 9,000,000   < - > 0868 955595   Giá: 5,000,000
0985 931368   Giá: 9,000,000   < - > 0868 956669   Giá: 5,000,000
0985.29.1234   Giá: 9,000,000   < - > 0868 956866   Giá: 5,000,000
0985.66.90.90   Giá: 9,000,000   < - > 0868 989 080   Giá: 5,000,000
0986 749749   Giá: 9,000,000   < - > 0868 989368   Giá: 5,000,000
0986 749749   Giá: 9,000,000   < - > 0868 999 080   Giá: 5,000,000
0986 828879   Giá: 9,000,000   < - > 0868.00.5078   Giá: 5,000,000
0986 862014   Giá: 9,000,000   < - > 0868.000.866   Giá: 5,000,000
0986.55.31.39   Giá: 9,000,000   < - > 0868.05.3868   Giá: 5,000,000
0988 219777   Giá: 9,000,000   < - > 0868.089.189   Giá: 5,000,000
0988 638988   Giá: 9,000,000   < - > 0868.11.1975   Giá: 5,000,000
0988 739799   Giá: 9,000,000   < - > 0868.11.1980   Giá: 5,000,000
0988 889861   Giá: 9,000,000   < - > 0868.168.779   Giá: 5,000,000
0988 889865   Giá: 9,000,000   < - > 0868.22.7779   Giá: 5,000,000
0988 995579   Giá: 9,000,000   < - > 0868.22.88.39   Giá: 5,000,000
0988.9229.79   Giá: 9,000,000   < - > 0868.23.3979   Giá: 5,000,000
0989 379279   Giá: 9,000,000   < - > 0868.345.779   Giá: 5,000,000
0989 639168   Giá: 9,000,000   < - > 0868.36.6879   Giá: 5,000,000
0989 709899   Giá: 9,000,000   < - > 0868.378.388   Giá: 5,000,000
0989 886568   Giá: 9,000,000   < - > 0868.39.1668   Giá: 5,000,000
0989.33.8778   Giá: 9,000,000   < - > 0868.39.1980   Giá: 5,000,000
0989.61.63.63   Giá: 9,000,000   < - > 0868.39.3988   Giá: 5,000,000
0989.88.22.00   Giá: 9,000,000   < - > 0868.45.88.66   Giá: 5,000,000
0989.88.22.11   Giá: 9,000,000   < - > 0868.5 7.8989   Giá: 5,000,000
0964 088868   Giá: 8,999,000   < - > 0868.51.8868   Giá: 5,000,000
0965 588589   Giá: 8,999,000   < - > 0868.59.8868   Giá: 5,000,000
0971.88.8181   Giá: 8,999,000   < - > 0868.62.6286   Giá: 5,000,000
0981 399868   Giá: 8,999,000   < - > 0868.66.22.33   Giá: 5,000,000
0981 595333   Giá: 8,999,000   < - > 0868.66.6262   Giá: 5,000,000
0983 998969   Giá: 8,999,000   < - > 0868.66.99.79   Giá: 5,000,000
0868.00.6668   Giá: 8,990,000   < - > 0868.66.9986   Giá: 5,000,000
0868 866777   Giá: 8,986,000   < - > 0868.666.396   Giá: 5,000,000
0868 888004   Giá: 8,986,000   < - > 0868.666.569   Giá: 5,000,000
0869 366866   Giá: 8,986,000   < - > 0868.666.885   Giá: 5,000,000
0869 598989   Giá: 8,986,000   < - > 0868.666.995   Giá: 5,000,000
0869 776999   Giá: 8,986,000   < - > 0868.6666.59   Giá: 5,000,000
0869 987999   Giá: 8,986,000   < - > 0868.678.456   Giá: 5,000,000
0961 879777   Giá: 8,986,000   < - > 0868.68.6639   Giá: 5,000,000
0965 697666   Giá: 8,986,000   < - > 0868.68.6939   Giá: 5,000,000
0981 286777   Giá: 8,986,000   < - > 0868.687.868   Giá: 5,000,000
0982 311777   Giá: 8,986,000   < - > 0868.72.78.78   Giá: 5,000,000
0982 671234   Giá: 8,986,000   < - > 0868.79.70.79   Giá: 5,000,000
0985 032777   Giá: 8,986,000   < - > 0868.816.686   Giá: 5,000,000
0985 719555   Giá: 8,986,000   < - > 0868.82.82.86   Giá: 5,000,000
0986 309555   Giá: 8,986,000   < - > 0868.868.030   Giá: 5,000,000
0989 032555   Giá: 8,986,000   < - > 0868.87.1102   Giá: 5,000,000
08.69.63.65.66   Giá: 8,900,000   < - > 0868.883.389   Giá: 5,000,000
08.6969.6988   Giá: 8,900,000   < - > 0868.885.589   Giá: 5,000,000
08.6979.7988   Giá: 8,900,000   < - > 0868.888.396   Giá: 5,000,000
08.699996.98   Giá: 8,900,000   < - > 0868.889.188   Giá: 5,000,000
08.9999.92.98   Giá: 8,900,000   < - > 0868.89.39.86   Giá: 5,000,000
0868 666586   Giá: 8,900,000   < - > 0868.89.5868   Giá: 5,000,000
0868 886996   Giá: 8,900,000   < - > 0868.89.8386   Giá: 5,000,000
0868 939668   Giá: 8,900,000   < - > 0868.893.688   Giá: 5,000,000
0868.03.6886   Giá: 8,900,000   < - > 0868.91.66.99   Giá: 5,000,000
0868.17.8668   Giá: 8,900,000   < - > 0868.96.1998   Giá: 5,000,000
0868.27.8668   Giá: 8,900,000   < - > 0868.97.77.97   Giá: 5,000,000
0868.3333.89   Giá: 8,900,000   < - > 0868.99.56.99   Giá: 5,000,000
0868.35.3979   Giá: 8,900,000   < - > 0868.99.7986   Giá: 5,000,000
0868.6666.26   Giá: 8,900,000   < - > 0868.9999.81   Giá: 5,000,000
0868.96.7979   Giá: 8,900,000   < - > 08686 39696   Giá: 5,000,000
0868.96.7979   Giá: 8,900,000   < - > 08686.12.668   Giá: 5,000,000
0869 099979   Giá: 8,900,000   < - > 08686.13.668   Giá: 5,000,000
0869 222889   Giá: 8,900,000   < - > 08686.21.668   Giá: 5,000,000
0869 679879   Giá: 8,900,000   < - > 08686.3.2882   Giá: 5,000,000
0869.186.386   Giá: 8,900,000   < - > 08686.3.2992   Giá: 5,000,000
0869.186.686   Giá: 8,900,000   < - > 08686.3.5885   Giá: 5,000,000
0869.23.8686   Giá: 8,900,000   < - > 08686.31.668   Giá: 5,000,000
0869.338.868   Giá: 8,900,000   < - > 08686.32.668   Giá: 5,000,000
0869.366.686   Giá: 8,900,000   < - > 08689 22286   Giá: 5,000,000
0869.386.668   Giá: 8,900,000   < - > 086898 9966   Giá: 5,000,000
0869.39.7986   Giá: 8,900,000   < - > 0869 166266   Giá: 5,000,000
0869.69.6879   Giá: 8,900,000   < - > 0869 222898   Giá: 5,000,000
0869.888.368   Giá: 8,900,000   < - > 0869 222979   Giá: 5,000,000
0869.888.968   Giá: 8,900,000   < - > 0869 222979   Giá: 5,000,000
0869.8888.78   Giá: 8,900,000   < - > 0869 239268   Giá: 5,000,000
0869.889.668   Giá: 8,900,000   < - > 0869 252868   Giá: 5,000,000
0869.899.668   Giá: 8,900,000   < - > 0869 26 56 86   Giá: 5,000,000
0869.899.868   Giá: 8,900,000   < - > 0869 269279   Giá: 5,000,000
0869.899.968   Giá: 8,900,000   < - > 0869 269279   Giá: 5,000,000
0869.999.869   Giá: 8,900,000   < - > 0869 278279   Giá: 5,000,000
>>> Xem thêm hướng dẫn chọn sim năm sinh giá rẻ.

Hướng dẫn chọn sim năm sinh giá rẻ.

Đại lí của chúng tôi hiện là một trong những đại lý bán sim số đẹp bán sim chạy nhất hiện nay. Theo thống kê của chúng tôi trong 6 tháng gần đây thì lượng người mua sim số đẹp thuộc thế hệ 7x chiếm số lượng lớn nhất so với những thế hệ còn lại. Hiện tại họ là những người đang ở trong độ chín của sự nghiệp và có dư tiền bạc so với những người trẻ tuổi nên việc mạnh tay mua sim đẹp là điều dễ hiểu. Khách hàng của chúng tôi có rất nhiều khách sinh năm 7x và họ có xu hướng mua sim đẹp nhưng phải có ý nghĩa tốt hoặc là sim đó phải hợp với phong thủy năm sinh của chính mình.
Có rất nhiều kiểu sim số đẹp hiện nay khiến chúng ta khó có sự lựa chọn một cách chính xác nhanh nhất. Để lựa chọn sim đẹp chúng ta nên phân biệt những kiểu sim đẹp đang thịnh hành qua đó việc thích và lựa chọn một dòng sim thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong ma trận sim đẹp hiện nay.
==> Sim tứ quý : trong các dòng sim đẹp thì sim tứ quý được ưa chuộng nhất, đây là dòng sim có đuôi là 4 chữ số giống nhau tạo nên cặp tứ quý. Gía của sim tứ quý thường rất cao đặc biệt là dòng sim tứ quý 8888, sim tứ quý 6666, sim tứ quý 9999. Đây cũng là những dòng sim mà các đại gia 7x săn lùng nhiều nhất.
==> Sim năm sinh : đây là dòng sim có đuôi là năm sinh của bạn như sim 09*1978, 09*1977 … hoặc đuôi 6 chữ số cuối là ngày tháng năm sinh của bạn. Ví dụ như bạn sinh vào ngày 12 tháng 5 năm 1979 thì đuôi sim năm sinh của bạn sẽ là 09*120579, 08*120579 hoặc 01*120579.
==> Sim gánh đảo : là dòng sim có đuôi là những cặp số gánh đảo như 09*abba hay 09*bccb. Gía trị của chiếc sim gánh đảo phụ thuộc vào dãy số abba rất nhiều, nếu a b là 6, 8 hoặc 9 ghép lại tạo thành 6886, 8998 … thì đây là dòng sim đắt tiền. Còn với những số còn lại ghép thành abba thì dòng sim này giá khá bình dân so với những dòng tứ quý hay phát lộc.
==> Sim số lặp : kiểu sim này khá giống với sim gánh đảo chỉ khác điều 2 cặp số trong dãy số không đảo nhau mà lặp lại 2 lần như 09*abab hay 09*bdbd.
==> Sim số kép : dòng sim này có đuôi sim là aabb hay bbdd, dòng sim này khá được người dùng ưu chuộng vì rất dễ nhớ, dễ gây ấn tượng với những người hay liên lạc với bạn.
==> Sim số tiến : dòng sim này đúng như tên gọi của nó là dãy số cuối trong sim sẽ là những số tiến, ví dụ 2345, 3469, 2479 …
==> Sim tam hoa : đây là dòng sim có đuôi sim là 3 chữ số giống nhau, tạo nên cặp tam hoa trong sim. Nếu là sim 10 số thì sim tam hoa 666, sim tam hoa 888, sim tam hoa 999 giá rất cao so với những dòng tam hoa còn lại, đây cũng là những dòng sim được bán chạy nhất hiện nay.
Để mua sim số đẹp thì chúng ta thường đến trực tiếp các đại lý sim số đẹp để mua sim , nhưng đó là đối với những người ở gần còn đối với những người ở xa thì muốn mua sim đẹp thì phải làm sao? Rất đơn giản, đó là mua sim online.
Mua bán online hiện nay không mới nhưng đối với mua bán sim số đẹp thì khá lạ lẫm vì nhiều người mua sim không tin tưởng hình thức mua bán này. Nhưng các bạn yên tâm khi đến với chúng tôi vì những chiếc sim được bán ra đều được đăng ký thông tin sim chính chủ cho khách hàng và chỉ khi nào khách hàng nhận được sim mới phải thanh toán.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan: 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xả kho sim thần tài giá gốc cơ hội phát lộc phát tài cho gia chủ

Sim thần tài được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, người làm ăn lựa chọn. Bạn đang tìm mua một số sim đẹp mang nhiều ý nghĩa? Hãy tham khảo...